апр. 29 2016

Общинските съветници задължиха „ЕКО” ЕАД и „Общински пазари – Ловеч” ЕАД да представят програмите си за управление до края на мандата

Прочетено1827пъти

obs2804164Общинските съветници в Ловеч днес на свое заседание решиха да задължат двете общински дружества „ЕКО” ЕАД и „Общински пазари – Ловеч” ЕАД да представят програми за развитие до края на мандата за следващата сесия. Така ще има ясна визия какво предстои пред дружествата, макар че управителите имат мандат само за една година.

Общинските съветници гласуваха и приеха отчетите за икономическите резултати и финансовите състояние на двете дружества. Това стана в присъствието на техните изпълнителни директори, съответно Павлин Иванов и Татяна Тодорова.

Търговското дружество „ЕКО” ЕАД отчита за 2015г. приходи в размер на 1 502 000 лв., което е увеличение с 42 000 спрямо прихода през 2014 година. Основен дял заемат приходите от услуги, като основен предмет на дейност, които са 1 496 000 лв.

obs2804162Приходите, фактурирани на Община Ловеч, са разпределени така:

За снегопочистване  – 79 000 лв. при 107 000 лв. за 2014 г., за почистване на уличната настилка и общински площи – 781 000 лв. при 727 000 лв. за 2014 г., за подобряване на безопасността на движението- 115 000 лв., както и други приходи на по-малка стойност.

Нетният приход от продажби за 2015 г. е увеличени с 2,88% спрямо същия за 2014 г.

В „Общински пазари – Ловеч” ЕАД отчитат за 2015 г.  приходи в размер на 179 734 лв., като спрямо 2014 г. те са намалели със 7000 лв.. Основните източници на приходи са от отдаване под наем на обекти в размер на 99 352 лв. и са най-големият относителен дял от общия обем. Приходите от наеми на пазари за 2015 г. са 65 152 лв. и представляват 36,2 % от общия обем. Намалението спрямо 2014 г. е с 589 лв.

obs2804163Други  приходи идват от обезщетения от спечелени дела с бивши наематели, приходи от тръжни документи и други. Намалението спрямо  2014г. е с 6 000 лв. Финансовият    резултат за 2015 г. е счетоводна печалба  в размер на 13 336 лв., а балансовата печалба (счетоводната, намалена  с 10% данък) – 11 422 лв.  Печалбата  от 11 422 лв. ще се използва за ново асфалтово покритие на централен пазар.

Имаше предложение на независим съветник цялата печалба на двете дружества да се приведе в общинския бюджет, но идеята не бе приета. Заместникът-председателят на Общинския съвет  Кирил Гумнеров предложи да се възстанови есенния пазар на Ловеч, но при строга организация и стиковане на дейностите.

Единадесетото заседание на Общински съвет – Ловеч, се проведе на 28 април от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при дневен ред от 29 точки.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be/

%d блогъра харесват това: