Общинските съветници в Ловеч приеха отчета на РУ – Полиция и отчета на отдел „Контрол и сигурност“

Прочетено1596пъти

Общинските съветници в Ловеч приеха за сведение на свое заседание на 26 юли 2018 г. отчета- анализ за първото шестмесечие на РУ – Полиция – Ловеч, представен от Златин Михайлов, началник на РУ Полиция. Това стана с 25 гласа „За“, един глас „Против“ и два гласа „Въздържал се“. Приет за сведение бе и отчетът  на  отдел  „Контрол  и  сигурност“  при  Община  Ловеч  за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018 година, представен от Цветелин Калчев и приет с стана с 20 гласа „За“, един глас „Против“ и два гласа „Въздържал се“.

Поради липса на представител от сектор „Пътна полиция“  отчетът бе отложен от общинските съветници за следващо заседание с  16 гласа „За“, два гласа „Против“ и четири гласа „Въздържал се“.

Още в началото на съвещанието бе оттеглена от вносителя точка  24 за продажба на имоти частна общинска собственост  в местност Синан тепе, гр. Ловеч, чрез провеждане на публични търгове. Добавена бе ново точка – писмен отчет за получените командировъчни пари за командировки в страната и чужбина от Петър Цолов –председател  на  Общински съвет- Ловеч, за периода 01.04.2018  до 30.06.2018 година.

Преместена напред бе и точката 39, която се отнася за доклада на временната комисия, създадена с решение № 687/29.03.2018 г. на Общински съвет-Ловеч с председател Станимир Стоянов. Комисията трябваше да посочи причините за счетоводната загуба на общинското дружество „Еко“ ЕАД за 2017 г. След продължителни обсъждания документът бе приет с 22 гласа „За“, два гласа „Против“ и два гласа „Въздържал се“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d0%be-2/