Общинските съветници в Ловеч приеха информация за текущото изпълнение на бюджета

Прочетено1238пъти

Общинските съветници в Ловеч на заседанието на 26 юли 2018 г. приеха информация  за текущото изпълнение  на  бюджета  на  Община Ловеч за първото шестмесечие на годината. Материалът на Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч, бе приет със 17 гласа „За“, осем гласа „Против“ и шест гласа „Въздържал се“.

Общата сума на приходите по бюджета на Община Ловеч към 30.06.2018 г. е в размер на 16 318 559 лв., което представлява 42,47% спрямо уточнения план към отчетния период в размер на 38 422 045 лв. Постъпилите приходи с държавен характер към 30.06.2018 г. са 9 482 606 лв., при уточнен план от 21 685 259 лв., или 43,73%.  През  първото шестмесечие на 2018 г. взаимоотношенията между централния бюджет и бюджета на Община Ловеч под формата на субсидии за делегираните държавни дейности се изпълняваха ритмично и съобразено с разпределението по тримесечия определено в ЗДБРБ за 2018 г.

Отчетените приходи с местен характер за първо шестмесечие на 2018 г. са в размер на 6 835 653 лв.,  при планирани  16 736 786 лв., или 40,84%. Имуществените данъци към отчетния период са с изпълнение 1 897 298 лв.  при  уточнен план 3 058 000 лв.,  което  е  62,04%.

Общата сума на извършените разходи по бюджета за първото шестмесечие на 2018 г. на Община Ловеч е 16 318 259 лв., или 42,47% изпълнение спрямо уточнения годишен план за 2018 г. 38 422 045 лв. В изпълнението на разходната част са намерили отражение извършените промени в размер на 1 556 597лв., разпределени по съответни те дейности и параграфи.

Приета бе и актуализация на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2018 година със 17 гласа „За“, девет гласа „Против“ и четири гласа „Въздържал се“. При гласуването по точки съветниците първо приеха и  предложението за отпускането на 35 000 лева за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ АД Ловеч. След това обаче се появиха съмнения, че тази сума може да бъде обявена за неправомерна държавна помощ, предвид, че все още няма писмено уверение от мажоритарния собственик (държавата) и Съвета на директорите, че ще бъде увеличен капиталовия дял на  Община Ловеч в АД. Така общинските съветници не дадоха съгласие за отпускане на сумата за апаратура и отхвърлиха цялото предложение с въпросната точка с 15 гласа „За“, седем гласа „Против“ и пет гласа „Въздържал се“.

Общинските съветници върнаха за следващо заседание и отчетите за получените командировъчни пари за командировки в страната и чужбина на кмета на Община Ловеч и на председателя  на Общински съвет за периода 01.04.2018  до 30.06.2018 година. Причината бе искането на съветника Цветослава Банева за пълен опис на похарчените средства за пътни, дневни и квартирни. От обсъждането стана ясно, че става дума само за една командировка до Сиктивкар, Русия.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d0%b8/

1 коментар

  1. Има изоставане в приходите. В риск е изпълнението на приходната част от бюджета. Ако не се вземат бързи мерки, до края на годината можем да очакваме обществено обсъждане на поемането на нов дълг от Общината, т. е. ще се тегли банков заем. Предупреждавам.