Общинските съветници в Ловеч приеха бюджета на общината за 2018 г.

Прочетено1153пъти

Общинските съветници в Ловеч приеха със 17 гласа „За“, девет гласа „Против“ и един глас „Въздържал се“ предложението на кмета Корнелия Маринова за бюджета, капиталови разходи на община Ловеч за 2018 г. и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности 2018-2020 година. Приемането стана след дълги и обширни дебати, като бяха подложени на гласуване още няколко предложения за финансиране. В крайна сметка съветниците подкрепиха само предложенията на Валентина Янкова за отпускане на 1000 в. за изграждане на рампа за трудноподвижни хора в поликлиниката на държавната болница.

Бюджетът на Община Ловеч за 2018 г. е в размер на 36 834 210 лв., в т.ч.: за делегираните държавни дейности – 20 588 845 лв., за местни дейности – 16 245 365 лв. Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности  е в размер на 19 074 997 лв., съобразена с проекта на закона за държавния бюджет за 2018 година.

Спрямо 2017 г. размерът на субсидията е увеличен с 996 516 лв., което се дължи на увеличение на средствата във  функциите държавна отговорност – образование, отбрана и сигурност, читалища и общи държавни служби.

Разходите на община Ловеч за 2018 г. са разчетени в размер на 36 834 210 лв.

Приходи за държавни дейности са 20 588 845 лв. Собствените приходи и приходи за местни дейности – 16 245 365 лв.

„Това е един амбициозен, но рационален бюджет, приоритезиран, но и балансиран. Той е насочен към пътната инфраструктура, към големите проекти по инвестиционната програма, към изграждане на съвременна, удобна, чиста и екологична градска среда, която не на последно място е естетизирана. Бюджет със стремеж да развива населените места в общината, за развитие на културата и туризма, за качествени културни и туристически продукти, за надграждане на социалните услуги. Благодаря ви!“, каза след приемането кметът Корнелия Маринова.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d0%b1-2/