Общинските съветници в Ловеч не приеха предложението за читалището в кв. “Гозница“ и за нов медицински център

Прочетено1140пъти

Общинските съветници в Ловеч не се съгласиха да променят имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост и така направиха невъзможно настаняването под покрив на Народно читалище „Просвета -1926 г.“ в Ловеч, кв.“Гозница“. Това стана след гласуване със 17 гласа „За“, без нито един глас „Против“ и седем гласа „Въздържал се“, като за промяната се изискваше мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

Въпреки предложеното прегласуване резултатът пак беше същият.

Идеята беше общинският имот да се предоставяне безвъзмездно за ползване за читалищни нужди. На територията на кв.“Гозница“ Община Ловеч не разполага с друг подходящ общински имот за развиване на читалищна дейност.

Размяна на мнения и становища предизвика и точката за отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 10 години на три лекарски кабинети от сградата „Бивша поликлиника”, на ул. „Д-р Съйко Съев” №27 в Ловеч. Общинa Ловеч е съсобственик с държавата в този имот, като собствеността на Общината включва 70 самостоятелни обекти.

Постъпило е заявление от „Медицински център Вип Клиник” ООД София с намерение да наеме три от свободните лекарски кабинети. Общинските съветници с гласуване приеха месечният наем да е по-висок от предложения – тоест да стане 918 лв. (без ДДС).

Когато обаче се стигна до гласуване на предложението като цяло, общинските съветници го отхвърлиха с 13 гласа „За“, девет гласа „Против“ и три гласа „Въздържал се“.

Лекарските кабинети трябваше да се ползват за разкриване на медицински център, в който да се извършват дейности по диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, извършване на медицински прегледи и манипулации, съгласно Закона за лечебните заведения. Предвижда се в центъра да работят специалисти от различни области и специалност, в това число: пулмология, акушерство и гинекология, кардиография, нефрология, неврология и други.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%85-2/

%d блогъра харесват това: