Общинските съветници в Ловеч гласуваха за проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“

Прочетено1833пъти

Общинските съветници в Ловеч на извънредно заседание, провело се вечерта на 01.08.2017 г., подкрепиха проектното предложение  „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ по процедура за БФП BG16RFOP001-5.001 в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014 -2020 г. Това стана с 28 гласа „За“, един глас “Против“ и без гласове „Въздържал се“. Преди това съветниците приеха и две допълнения, направени от съветниците Валентина Янкова и Даниела Събева.

Дискусията продължи близо един час и половина, като още в началото вносителят д-р Георги Митев призова да се приеме предложението. Информация от 120 листа е изпратена на общинските съветници, посочи заместник-кметът Венцислав Христов. Разяснения даде и заместник-кметът Цветан Георгиев. Проектът включва изграждане дневен център, наблюдавано жилище за младежи, център за обществена подкрепа и дневен център. Средствата са близо 900 000 лв., с които ще може да се обнови сграда в кв. „Здравец“. Крайният срок за предаване на проектните предложение е 3 август и затова сесията бе извънредна. Мненията и въпросите бяха многобройни и можеха да продължат още много време.

Общинският съветник Венцислав Петрушев предложи да се прекратят изказванията с аргумента, че „става дума да влязат едни пари в общината, а не да излязат“ и неговото предложение бе прието.

В проекто-дневния ред имаше още две точки, но те отпаднаха по предложение на Кирил Гумнеров и след гласуване. Точката за освобождаване, избор и определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Еко“ ЕАД в Ловеч се прие да отпадне с 15 гласа „За“, 13 гласа „Против“ и един глас „Въздържал се“. Другата точка бе идентична, но за членовете в Съвета на директорите на „Общински пазари- Ловеч“ ЕАД – Ловеч. Тя се прие също да отпадне с 15 гласа „За“, 13 гласа „Против“ и без нито един „Въздържал се“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0/

2 коментара

  1. „Общинският съветник Венцислав Петрушев предложи да се прекратят изказванията с аргумента, че „става дума да влязат едни пари в общината, а не да излязат“ и неговото предложение бе прието.“
    Предполагам, че по същата причина може да са били прекратени и изказванията на времето за прословутото влакче…, да не стане само така…, че след време и по тоя проект да трябва да се връщат едни пари … и да има корекции в бюджета… 🙂

  2. Там схемата с влакчето има намеса от почетни граждани.