Общинските детски градини, училища и обслужващи звена получиха утвърдените си бюджети за 2014 г.

Прочетено1370пъти

biudjeti1003141Директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена получиха папките с утвърдените им бюджети за 2014 г. Връчи им ги зам.-кметът на община Ловеч Пламен Петков. Общинските училища и ученическото общежитие изпълняват делегирани бюджети вече 10-а поредна година, а за детските градини това е втори делегиран бюджет.

Утвърдените бюджети на второстепенните разпоредители с бюджет от функция „Образование“ – общинските детски градини, училища и ученическо общежитие, са съставени в съответствие със законовата и подзаконова нормативна уредба. Общата им стойност е почти 12 000 000 лв., в т. ч. средства по единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности и средства по общинския стандарт за издръжка от местни приходи.

Първоначалният план на бюджета на всеки второстепенен разпоредител с бюджет от функция „Образование“ е съвкупност от средствата, определени по формулите за всяка дейност, добавките за целодневна организация на учебния процес в І-ІV клас, за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците І-ІV клас, за интегрирано обучение на децата и учениците със специални образователни потребности и за подобряване на материално-техническата база в училищата, както и от реализирания преходен остатък през 2013 г.

Разпределението на средствата по разходни параграфи от единната бюджетна класификация е на база разработките на всеки второстепенен разпоредител с бюджет. Преходните остатъци са възстановени в пълен размер по сметките на всички звена от функция „Образование“ през януари т. г. Средствата по първоначалния план се предоставят ежемесечно по сметките на второстепенните разпоредители с бюджет съгласно тримесечното разпределение и директорите се разпореждат с тях.

В първоначалния план не са включени различните целеви средства, предоставяни текущо през годината, след извършени промени в бюджетните взаимоотношения на община Ловеч и Министерството на финансите.

Текущо през година бюджетите на всички второстепенни разпоредители с бюджет се актуализират и с реализираните собствени приходи.

На срещата с директорите Пламен Петков пожела успех на всички звена от функция „Образование“ в управлението на предоставените им публични финанси.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%b8-%d0%be/

%d блогъра харесват това: