сеп. 02 2014

Общинските детски градини, училища и обслужващи звена готови за новата учебна година и нормалното й провеждане

Прочетено3903пъти

odzslance1812121Общинските детски градини, училища и обслужващи звена имат готовност за откриване на новата учебна година и нормалното й провеждане. За текущи ремонтни дейности в общинските училища и ученическото общежитие са вложени общо 87 932 лв – за ремонт и изграждане на вътрешни тоалетни, частична подмяна на дограма, боядисване и освежаване на различни помещения. За текущи ремонтни дейности в общинските детски градини са вложени общо 61 240 лв – за ремонт на санитарни възли, кухненски помещения, частична подмяна на дограма, подмяна на подови настилки, боядисване и освежаване на различни помещения, в т. ч. и на занимални и спални.

По информация на директорите ремонтите вече са приключили, а в ОДЗ „Кокиче“ ремонтът ще приключи преди началото на учебната година – към 12 септември.

Целодневните детски градини, обединените детски заведения, училищата и ученическото общежитие са на делегиран бюджет. Дейностите в тях се организират и ръководят от директорите, а средствата за ремонтите са от делегираните им бюджети. Директорите изпълняват конкретни за обектите предписания от контролните органи и предварително планирани от тях ремонти.

Продължава и проектното финансиране на ремонтните дейности на материалната база в общинската образователна инфраструктура.

През 2013 г. приключи ремонтът, финансиран с кредит от фонд „Енергийна ефективност”, по проекта на община Ловеч„Енергоефективна реконструкция на ОДЗ „Слънце” – гр. Ловеч“. Дългът е в размер над 370 000 лв при максимален срок за погасяване 60 месеца. През тази година общината започна изплащането на вноските по този дълг.

През 2014 г. приключи реализацията на проекта на община Ловеч по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Ловеч“, по който са ремонтирани три основни училища и една детска градина в Ловеч – ОУ „Проф. Димитър Димов”, ОУ „Христо Никифоров”, ОУ „Васил Левски” и ЦДГ „Радост”. Общата стойност на проекта е 4 210 728 лв, от които разплатени през 2014 г. 1 564 397 лв, в това число съфинансиране от община Ловеч и собствен принос на училищата.

 

В целодневните детски градини и обединените детски заведения приемът на децата в първа възрастова група е извършен съгласно нормативните изисквания, а новозаписаните деца към края на юли са 234. Има свободни места в ЦДГ „Снежанка“ и ЦДГ „Мария Сиркова“ в града и в групите в селата.

В общинските училища към 30 юли т. г. са записани 336 първокласници за сформиране на 16,5 паралелки (398 са първокласниците, започнали училище на 15 септември миналата година). Петокласниците за тази учебна година са 327 за сформиране на 14,5 паралелки (половинките паралелки са в защитеното училище в с. Малиново).

През новата учебна година продължава прилагането на целодневната организация на учебния ден по 186-о ПМС освен в І-ІV клас и в V клас, за което директорите на общинските училища са декларирали своята готовност.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%b8-%d0%be-2/

%d блогъра харесват това: