сеп. 28 2015

Общинска избирателна комисия Ловеч заличи за втори път регистрацията на независим кандидат – Виктория Тодорова Кръстева

Прочетено2280пъти

izbori209141С решение № 189-МИ от 24.09.2015 г. ОИК Ловеч е заличила регистрацията на  Виктория Тодорова Кръстева за независим кандидат за общински съветник в общински съвет Ловеч. Решението е обжалвано пред ЦИК. С решение № 2364-МИ от 26.09.2015 г.  ЦИК отменя решение № 189-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК Ловеч и връща преписката за ново разглеждане при спазване на указанията, дадени с мотивите. В мотивите е констатирано противоречието в протокола на ТЗ ГРАО Ловеч, а именно че са предадени за проверка 549 броя записи, а в т.2 от протокола е посочено, че са проверени 563 записа.

В описа, изготвен от ОИК Ловеч при предаване на подписката е посочено, че се предават 549 записа, което се дължи на техническа грешка при преброяване на записите на хартиен носител. При приемането на списъка на хартиен носител са приспаднати празните полета в отделните листи от общия брой на записите, без да бъде съобразено, че номерирането на записите не включва тези празни полета. Установено е, че записите на хартиен и електронен носител съвпадат и са 563, т.е. няма несъответствие в броя им.

В изпълнение на решението на ЦИК, ОИК Ловеч се произнесе с решение № 191-МИ от 27.09.2015 г., обявено и връчено на представителя на инициативния комитет в 13.40 часа на 27. 09.2015 г. С решението е предоставена възможност, в срок до 16.00 часа на 27.09.2015 г., инициативният комитет да представи отново списъка в подкрепа на независимия кандидат в структуриран електронен вид, като отстрани допуснатите технически грешки. В 14,51 ч. в ОИК Ловеч е представен списък в електронен формат, който, заедно с копие от списъка на хартиен носител, бе предаден с писмо изх. № 11/27.09.2015 г. на ОИК за повторна проверка на ТЗ ГРАО Ловеч, с указания да установи причините за несъответствията, включително допуснати технически грешки при пренасяне на данните от хартиен в електронен вид. От изготвен протокол за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрацията в ОИК на независимия кандидат за общински съветник- Виктория Тодорова Кръстева от 27.09.2015 г. е видно, че:

  • броя на избирателите по представения за проверка списък е 563,
  • броя на проверените записи -563,
  • броя на коректни записи е 480,
  • броя на некоректните ЕГН е 35,
  • в подписката са включени 10 лица без посочен адрес на територията на общината,
  • има 8 повторени записа,
  • 10 лица са участвали в подписка в подкрепа на друг независим кандидат, предадена преди тази в подкрепа на Виктория Тодорова Кръстева,
  • 1 невярно/непълно име,
  • 19 лица без избирателни права.

От изложеното се установява, че кандидатът не е подкрепен от необходимия брой избиратели. Установените коректни записи са 480, при необходим минимален брой 500 като е констатирано, че са допуснати 4 технически грешки при пренасяне на данни от списъка на хартиен носител. Поради това следва да се приложи разпоредбата на чл. 418, ал. 5 от ИК и ОИК Ловеч с решение да заличи регистрацията на Виктория Тодорова Кръстева като независим кандидат за общински съветник.

Предвид изложеното, на основание чл. 418, ал. 4 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

 ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА КРЪСТЕВА, ЕГН **********, ЗА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Ловеч на 25 октомври 2015 г., регистрирана с решение № 164-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК Ловеч.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b7/

%d блогъра харесват това: