Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира двудневно обучение

Прочетено1003пъти

Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) организира на 18-20 октомври обучение за педагогически специалисти и психолози от училищата в Община Ловеч. Обучението е за членове на ОКБППМН, педагози и социални работници от ЦНСТДМ гр. Ловеч.

Практическият семинар се проведе от фирма „СТРАТЕГИЯ  ЕООД“  гр. София, а темата е „Ефективни методи на управление, решаване на конфликти и взимане на решения“. Тази тема е одобрена със заповед на № РД09-843/24.01.2017г. на министъра на образованието и науката. В обучението взеха участие 27 участника, на които след приключването бяха издадени сертификати с кредит.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be/