Община Тетевен подписа с МРРБ споразумение за финансиране на проект „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Голям извор, община Тетевен“

Прочетено515пъти

На 10 юли 2018г. Община Тетевен подписа с Министерство на регионалното развитие и благоустройството споразумение за финансиране  на проект „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Голям извор, община Тетевен“.

През 2016г. Общината подготви инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект: „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Голям извор, община Тетевен“ който включва следните етапи:

Етап I – Изграждането на главен водопровод с приблизителна дължина 5 км. по главната улица на селото, попадащ в очертанията на регулационната линия; захранване на махала „Кракожабене“, мах. „Равна“ до включването към напорен резервоар „Ореша“; захранване на прилежащите

второстепенни клонове, както и водопроводни отклонения към имотите по трасето на главния път.

Етап II – Изграждане на водопроводни клонове с приблизителна дължина от 1,5 км.

Етап III – Доизграждане на оставащата водопроводна мрежа;.

Проведена е процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на водопровод на територията на с. Голям извор, общ. Тетевен“, която обхваща изпълнението на I-ви и II-ри етап. Сключен е договор за изпълнение с избрания изпълнител. Стойността на договора е 1 644 977,99 лева без включен ДДС, като първите 450 000.00 лв. вече са подсигурени от МРРБ.

С реализацията на проекта се цели:

  • Осигуряване водоснабдяването на населението с необходимото количество вода и осигуряване на необходимия напор в мрежата;
  • Ограничаване загубите във вътрешно-разпределителната мрежа;
  • Предвиждане изграждането на нови разпределителни водопроводни клонове;
  • Оптимизиране качеството на питейната вода;
  • Намаляване броя на авариите във водопроводната мрежа и съответно техническите водни загуби.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d1%81-%d0%bc%d1%80%d1%80%d0%b1-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83/

%d блогъра харесват това: