Община Ловеч с конкретни стъпки към идеите, залегнали в Общия градоустройствен план за Бившата казарма

Прочетено2202пъти

След придобиването на собствеността върху всички части от имота, известен като Бившата казарма в центъра на Ловеч, може да се пристъпи към конкретни стъпки за реализиране на идеите, залегнали в Общия градоустройствен план (ОГП), каза на пресконференция на 16 януари арх. Минчо Петков, главен архитект на община Ловеч.

Съгласно ОГП на Ловеч, теренът е предвиден за озеленяване – градска градина. Съгласно действащ подробен устройствен план, част регулационна, влязъл в сила със Заповед №4170/06.10.1975 г. урегулиран поземлен имот  I от кв. 58а на Зона „България“ е отреден „За парк“.

Конкурс за идеи или директно възлагане?

Освен безспорната полза, която един нов градски парк би донесъл за гражданите на Ловеч, теренът, разположен в центъра на града, е с много голям потенциал да реши някои градоустройствени и комуникационни проблеми. В момента там се намира един затворен квартал, който винаги е бил препятствие за ежедневните градски функции. Отварянето му към заобикалящия град от всички страни ще създаде нови функционални връзки, които е необходимо да бъдат изследвани и интегрирани в проекта за бъдещия парк.

Програмните идеи, които досега са генерирани от работна група, организирана от общината, са много и разнообразни. Конкретни функции са предложени и в Интегрирания План за Градско възстановяване и развитие от 2013. Опитът, натрупан в последните две години с организирането на музикален фестивал на този терен, откри нови възможности.

Всичко това е основание да направим извод, че един конкурс за идеен проект за новия парк ще позволи да се избере най-добрата комбинация от програмно съдържание и пространствена организация, която да бъде представена за широко обществено обсъждане и развита от печелившия колектив в следващата фаза на техническо проектиране.

В този смисъл ще се следват следните етапи:

 1. Подготовка на конкурсните материали – геодезическо заснемане, техническо задание, доклад на работната група за генериране на програмни идеи, ИПГВР, снимки.
 2. Обявяване на конкурса
 3. Журиране и обявяване на резултата
 4. Обществено обсъждане
 5. Договаряне на следващата фаза на проектиране.

Реалистично е да планираме изброените по-горе стъпки да приключат през тази година и през 2019 г. да съсредочим усилията си върху проектиране, осигуряване на източници за финансиране и избор на изпълнител за реализацията на проекта, счита арх. Минчо Петков.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%b8%d0%b4/

8 коментара

Skip to comment form

 1. Вижте оградата

  1. Оградите трябва да се съборят (освен ако не се реши паркът да е ограден и да се затваря в 22.00 ч.).

 2. Аве хора в града вече няма хора, вие още една градска градина да се прави след като имаме градска градина имаме Стратеш и баж бунар?!?!? Нещо по креативно измислете.

 3. Миналата година намеренията бяха същите. Даже пари в проекта за бюджет имаше. Друго нямаше.

  1. За каква сума става дума, ако не е някаква тайна? И не е ли по-уместно тази сума да се даде за поддръжка и облагородяване на съществуващият парк Стратеш и алея Баш бунар, а терена на казармата да бъде за нещо друго…?

 4. На мен идеята за зелен парк ми допада. А със сградите какво се прави?

 5. Леке гладно

 6. Така ще го направят също като центъра ще прилича на тях