Община Ловеч с интернет-портал за отворени данни, онлайн регистър на земеделските земи и с виртуален ПОС терминал

Прочетено1178пъти

lovechobshtina103121Информация, публикувана от Община Ловеч в Портал за отворени данни,

В изпълнение на разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация и Решение № 103 на Министерския съвет от 2015 г. е приет Списък от набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат. Списъкът съдържа 119 набори от данни, като отварянето им и публикуването на платформата се извършва съгласно График на списъка с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат.

Порталът за отворени данни представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни. Платформата е изградена по начин, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея.

Община Ловеч е регистрирана в Порталът за отворени данни и публикувала Регистър на земи – общинска собственост, като продължава работа по подготовка за публикуване на регистрите по график.

 

 Онлайн регистър на земеделските земи – общинска собственост и стопанисвани от Община Ловеч

От вчера, 29.08.2016 г. на интернет страницата на Община Ловеч в Раздел „Е-услуги“ е наличен онлайн регистъра на земеделските земи.

Той е създаден изцяло за подпомагане и улесняване на всички желаещи да наемат и стопанисват общински земеделски площи и в помощ на кметовете и кметските наместници. Разработен е по достъпен начин, предоставящ възможност на потребителите да получат точна информация по определени критерии:

  1. Землище на територията на Община Ловеч
  2. Начин на трайно ползване;
  3. Масив;
  4. Номер на парцел;
  5. Визуализация.

Иновативна е визуализацията на земеделските имоти, като всеки един парцел с неговите граници се очертава върху сателитна снимка и се придобива пълна яснота по отношение на разположението в съответното землище.

Стартира обучение на служителите за работа с регистъра и въвеждане на данните за сключените договори.

 Откриване на виртуален ПОС терминал

 Във връзка с прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой, Община Ловеч стартира процедура по откриване на Виртуален ПОС терминал, който ще бъде достъпен на интернет страницата на общината. С него ще бъде осигурена възможност за приемане на плащания на местни данъци и такси с банкови карти на територията на страната.

Комплексно административно обслужване

 За подобряване на административното обслужване на гражданите и улесняването им при ползване различни видове услуги, Община Ловеч инициира среща с представители на Областна администрация, на която бяха обсъдени възможностите и видовете услуги, които биха могли да се изпълняват с подаване заявяване в едната администрация. Това би спестило на гражданите време и пренасочване от една администрация в друга. Подготвен е проект на споразумение между двете институции, като остава уточняване на сроковете в посока намаляване за изпълнение на административните услуги. Предвиждаме споразумението да бъде подписано и услугите да стартират през м. септември 2016 година.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be/

%d блогъра харесват това: