Община Ловеч разработи Програма за младежки дейности за периода 2014-2020 г.

Прочетено887пъти

mladeji511131Община Ловеч разработи Програма за младежки дейности за периода 2014-2020 г. Публичното обсъждане на проекта й вече е обявено, то ще се проведе на 14 ноември 2013 г. от 17 ч. в заседателната зала на общината.

Разработването на Програмата е съобразено със Закона за младежта, Националната стратегия за младежта 2010–2020, Националната програма за младежта (2011–2015), както и с Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, приета с решение на общински съвет – Ловеч, през 2006 г.

Програмата е насочена към млади хора на възраст между 15 и 29 години, като основно се цели подпомагането им като активна част от Европейската общност и тяхното развитие и съхранение като личности и граждани. В нея са очертани основните насоки за развитието на младежката политика в община Ловеч. Направен е обстоен анализ на демографските процеси в общината, на формалното и неформалното образование и на младежката заетост, изследвани са гражданската активност и младежкото доброволчество, здравословният начин на живот, свободното време и културната среда и младежката престъпност. На тази основа е изведена и визията на програмата – подобрено качество на живот на младите хора, осигурена възможност за по-качествено образование, адаптирано към новите потребности на местната икономика, активна гражданска позиция на младежите, подобрени условия за развитие и пълноценно ангажиране на свободното им време.

9 са основните приоритети на програмата – насърчаване на икономическата заетост и кариерно развитие на младите хора, подобряване достъпа им до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селски райони, развитие на междукултурния и международния диалог, повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

Към програмата ежегодно ще се разработва план с конкретните дейности и мерки за изпълнението й, отговорните институции, както и средствата, необходими за това.

Предстои внасянето на програмата в общинския съвет.  

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%bb/

%d блогъра харесват това: