Община Ловеч прекрати обществена си поръчка за 1 872 640.29 лв. за рекултивация на старото сметище. Сбъркала непоправимо?!

Прочетено2297пъти

smetishte2206121 smetishte1603151Павлин Иванов

На 16 февруари 2015 г. Агенцията за обществени поръчки публикува обявление на Община Ловеч за обществена поръчка „Закриване и рекултивация на старо градско сметище – Ловеч”. Стойността на прогнозните дейности по поръчката е 1 872 640.29 лв., а финансирането за дейностите е записано като „Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите „.

Описаните многобройни дейности по рекултивацията на старото градско сметище са описани като:

„Предвижда се да бъдат извършени следните видове работи в посочените количества и обеми:

1.Изсичане на храсти и дървета, изваждане на корени – 8500 м2

2.Почистване на отпадъци от дерето и площите за добив на земни маси – 1000 м3

3.Събиране на хумус транспорт и оформяне на временно депо – 3880 м3

4.Предепониране на отпадъци с транспорт до 1000 м – 141500 м3

5.Изграждане на опорна дига – 6500 м3

6.Дренаж за филтрационни води – 335 м

7.Напорен тръбопровод – 185 м

8.Изграждане на подпорна стена от габиони с размери 2/1/0.5 м – 25,5 м3

9.Изграждане на резервоар за инфилтрат – 1 бр.

10.Горен минерален изолационен екран – 49629 м2

11.Рекултивационен пласт – 49650 м2

12.Изграждане на газоулавяща и газоотвеждаща система

13.Охранителни канавки от бетонови плочи 0.4/0.4/0.05 върху пясъчна подложка 0.1м – 1505 м

14.Изграждане на гасител – 1 бр.

15.Биологична рекултивация (хум. пласт 0.2 м, засяване, грижи) – 49,9 дка

16.Изграждане на мониторингови сондажи – 40 м

17.Изграждане на репери за следене на слягания – 6 бр.

18.Отгледни грижи – 49,6 дка/годишно

Срокът на биологичната рекултивация съгласно чл.4, ал.2, б. „б“ от наредба №26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, винаги е 3 години. Срокът за изпълнение на Техническта рекултивация се определя от изпълнителя.“

 

На 4 март 2015 г. с решение 22, кмета Минчо Казанджиев прекратява обществената поръчка със следните мотиви:

„Установени са нарушения при откриването и провеждането на процедурата , които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена поръчката“

Посочват се фактически грешки на кодове, според общият терминологичен речник, като първа причина. Втората е свързана с недостъпността на профила на купувача в сайта на Община Ловеч на 26 и 27 февруари, като причината е определена като техническа.

Обществената поръчка ще бъде публикувана повторно, след като се коригират допуснатите грешки.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d0%bf/

1 коментар

  1. Мин ЧО никога не греши!

%d блогъра харесват това: