Община Ловеч предостави актуална информация за действащите проекти

Прочетено1787пъти

В ход са следните проекти в Ловеч към днешна дата, 15.06.2017 г. Информацията бе съобщена от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова на пресконференция.

  1. Проектиране и изпълнение на строителство във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Ловеч по 11 обособени позиции.На 13.06.2017г. е издадено решение за определяне на изпълнител, предстои да изтече срокът за обжалване и сключване на договор.
  2. „Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Ловеч“. Вече е изтекъл срокът за обжалване и предстои сключване на договор.
  3. „Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков“, кв. „Вароша“, гр. Ловеч“. Отворени са пликовете с „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, предстои да бъде изготвено решение за определяне на изпълнител.
  4. Упражняване на авторски надзор върху строителните и монтажните работи на обект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков“ кв. Вароша, гр. Ловеч.“. Сключен е договор.
  5. „Извършване на ангажимент за договорени процедури във връзка с проекти на Община Ловеч, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по три обособени позиции“. Предстои да бъде насрочено открито заседание, на което да бъдат отворени пликове „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници. Това е обществена поръчка за одит на Централна градска част, ПГВМ „Димитър Димов“ и по осем позиции по образователната инфраструктура в общината. Предстои да бъде насрочено открито събрание за отваряне на ценовите оферти.
  6. „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходна зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“ кв. „Вароша“, гр. Ловеч“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“. На 13.06.2017г. е издадено решение за определяне на изпълнител, предстои срок за обжалване и сключване на договор.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84/