Община Ловеч подписа договори по два проекта за енергийна ефективност на обща стойност 2 018 607, 23 лв.

Прочетено895пъти

Община Ловеч сключи на 21.03.2018 г.,  два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“:

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“ – гр. Ловеч и помещения, заети от ДА „Технически операции“ – сектор Ловеч“ и „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 1“.

Общата стойност на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“ – гр. Ловеч и помещения, заети от ДА „Технически операции“ – сектор Ловеч“ е 722 396.51 лв., от които 699 596.51 лв. безвъзмездна финансова помощ и 22 800.00 лв. – собствен принос на бенефициента. Проектът предвижда да се приложи най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки, предписани в енергийното обследване, задължителните мерки предписани в техническия паспорт, да се осигури достъпна архитектурна среда и да се възстанови първоначалното състояние на сградите.

Стойността на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 1“ е 1 296 210.72 лв. Проектът предвижда да се приложат енергоспестяващи мерки, предписани в енергийните обследвания и сертификатите за енергийни характеристики, да се осигури достъпна среда и конструктивно възстановяване на сградите, съгл. предписаните задължителни мерки в техническото обследване и да се  възстанови първоначалното състояние на следните многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч:

ул. „Георги Сава Раковски“ № 3;

ул. „Търговска“ № 86;

ул. „Георги Сава Раковски“ № 20, № 24 и № 26 – 3 сгради свързано застрояване;

ул. „Генерал Скобелев“ № 26, блок „Скобелев“;

ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 6, блок „Лястовица“.

Община Ловеч сключи на 21.03.2018 г.,  два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“:

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“ – гр. Ловеч и помещения, заети от ДА „Технически операции“ – сектор Ловеч“ и „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 1“.

Общата стойност на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“ – гр. Ловеч и помещения, заети от ДА „Технически операции“ – сектор Ловеч“ е 722 396.51 лв., от които 699 596.51 лв. безвъзмездна финансова помощ и 22 800.00 лв. – собствен принос на бенефициента. Проектът предвижда да се приложи най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки, предписани в енергийното обследване, задължителните мерки предписани в техническия паспорт, да се осигури достъпна архитектурна среда и да се възстанови първоначалното състояние на сградите.

Стойността на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 1“ е 1 296 210.72 лв. Проектът предвижда да се приложат енергоспестяващи мерки, предписани в енергийните обследвания и сертификатите за енергийни характеристики, да се осигури достъпна среда и конструктивно възстановяване на сградите, съгл. предписаните задължителни мерки в техническото обследване и да се  възстанови първоначалното състояние на следните многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч:

ул. „Георги Сава Раковски“ № 3;

ул. „Търговска“ № 86;

ул. „Георги Сава Раковски“ № 20, № 24 и № 26 – 3 сгради свързано застрояване;

ул. „Генерал Скобелев“ № 26, блок „Скобелев“;

ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 6, блок „Лястовица“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bf-2/

%d блогъра харесват това: