Община Ловеч организира семинар за възможностите за финансиране по Норвежкия финансов механизъм

Прочетено998пъти

Община Ловеч  ще организира за първи път в България  среща-семинар относно Възможности за финансиране на проекти за Малките и средните предприятия (МСП) по Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. Това стана ясно след посещението на кмета Корнелия Маринова в Осло, Норвегия, по линия на същия проект. Новината бе съобщена днес на пресконференция.

На форума, който ще бъде в края на м.ноември /точната дата допълнително ще бъде съобщена/, са поканени видни представители и лектори от Норвегия, както и официални гости от българска страна. Поканени са всички заинтересовани  от страна на бизнеса.

За община Ловеч ще бъде чест да бъде организатор и модератор на това изключително важно и интересно събитие за всички, които искат да развият своя бизнес и потенциал.

В края на 2016 г. правителството подписа меморандума за разбирателство за периода 2014-2021 г. със страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) -Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, а през март 2017 г., в рамките на отделните министерства, започна разработването на програмите по приоритетните области.

Норвегия подкрепя за последните  9 години проекти в България основно чрез два финансови механизма – Механизмът на европейско икономическо пространство и Норвежкият финансов механизъм, които представляват приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за намаляване на икономическите и социалните различия и засилване на двустранните взаимоотношения с шестнайсетте европейски страни от Централна и Източна Европа и Балтийските страни.

Норвегия, Исландия и Лихтенщайн не са членове на ЕС, но са част от Европейското икономическо пространство, като приносът на Норвегия се равнява на повече от 97% от общото финансиране. Финансирането отива в сектори, където Норвегия има специфична експертиза.

Една от основните програми в рамките на Норвежкия финансов механизъм това е голямата иновация в „Зелената индустрия”, която има специфичен фокус за устойчивото развитие чрез създаване на иновативни продукти, иновативни технологии и услуги, т.н. „Зелена икономика”. Очакваме програмата да допринесе за засилване на компетенциите, както в частния, така и в публичния сектор в България, да допринесе за развитието на малките и средни предприятия и предприемачеството и да подкрепи устойчив и т.н. „интелигентен растеж”

В съответствие с подписания Меморандум една от програмите е :

Финансиране Развитие на бизнеса, иновации и МСП

Цел на програмата: Създаване на стойност и устойчив растеж.

Безвъзмездна финансова помощ: € 28,5000000

Национално съфинансиране: не е приложимо

Програмен оператор: Офисът на финансовия механизъм (ОФМ) в съответствие с чл.6.13 от Регламента. Иновация Норвегия е определена за оператор на фонда, съгласно параграф 4 от чл. 6.13 от Регламента. Програмни област(и): Развитие на бизнеса, иновации и МСП.

Специфични съображения: Специално внимание ще бъде отделено на научноизследователската и развойна дейност наложена от нуждата на потребителите.

По програмата също така ще бъдат отпуснати най-малко €100,000 от Фонда за двустранни отношения.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a/