Дек. 01 2015

Община Ловеч обяви 44 свободни работни места по „Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хора с увреждания в община Ловеч”

Прочетено2840пъти

asistenti204151Във връзка със стартиране на дейностите по проект „Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хора с увреждания в община Ловеч” BG05M9OP001-2.002-0015-C001 Община Ловеч обявява следните свободни работни места:

10 бр. за длъжността СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

     10 бр. за длъжността ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

24 бр. за длъжността ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Необходими документи:

  1. Заявление по образец – /получава се при подаване на документите/.
  2. Автобиография по образец.
  3. Документ за самоличност/копие/.
  4. Насочващо писмо от Дирекция „Бюро по труда” гр. Ловеч /ако е приложимо/.
  5. Копие от документ за завършено образование.
  6. Копие на сертификат/удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми и проекти.

Изисквания за заемане на длъжностите Социален асистент, Личен асистент и Домашен санитар:

–          Образователна степен – основно образование.

–          Опит в работа с хора с увреждания и по изпълнение на европейски проекти е предимство.

Срок за подаване на документите: от 01.12.2015 г. до 14.12.2015 г. в сградата на Домашен социален патронаж на адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков”№ 5, бл.„Вароша”, партерен етаж.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-44-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bc/

%d блогъра харесват това: