Община Ловеч е с одобрено проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“

Прочетено2196пъти

lovechobshtina103121Община Ловеч е с одобрено проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ на ОП РЧР 2014-2020 г.

Община Ловеч депозира проектното предложение през месец юни 2015 г. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ възлиза на 499 947,76 лв. През месец септември предстои сключване на договор с Министерство на труда и социалната политика в качеството на Управляващ орган на ОП РЧР 2014-2020 г.

В рамките на проекта „Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хората с увреждания в Община Ловеч“ ще бъде надградена дейността на съществуващото и функциониращо „Звено за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж – Ловеч. Към Звеното по иновативен начин ще се предоставят три вида почасови услуги в домашна среда – личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Продължителността на предоставянето на услугите ще бъде 18 месеца. Целевите групи са:

  1. Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
  2. Лица и деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване
  3. Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване

По проекта ще могат да кандидатстват и лица, включени в проект „Нови възможности за грижа“ по процедура „Нови алтернативи“. До момента по него са обхванати 132-ма потребители на услугата „личен асистент“ и са назначени 113 лични асистенти.

Допълнително ще бъде публикувана информация за стартиране изпълнението на дейностите по проекта, както и за реда, начина и условията за кандидатстване.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b5-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5/

%d блогъра харесват това: