Община Ловеч е подала три проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Прочетено2007пъти

lovechobshtina103121Община Ловеч е подала три проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.:

По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ :

  • Инвестиционен приоритет „Градска среда“ проект  „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“ кв. „Вароша“, гр.Ловеч“ – БФП 6 883 421,25 и съфинансиране 60 444,87лв.
  • Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр.Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр.Ловеч“ – БФП 5 613 365,19лв.

Оценката на проектните предложения е приключила в Междинното звено на Община Ловеч и е представена на Управляващия орган на ОПРР за контрол и вземане на решение за предоставяне на БФП и сключване на договори.

По Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ – компонент 1 проектното предложение „Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч“ е на етап оценка от Междинното звено на УО ОПРР 2014-2020г. – БФП 1 299 980,00лв.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5/

%d блогъра харесват това: