Община Ловеч е домакин на Петата национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

Прочетено1644пъти

Община Ловеч ще бъде домакин на Петата национална среща на общинските предприятия и търговски дружества, организирана от НСОРБ и „НСОРБ–Актив“ ЕООД.  Събитието ще се проведе на 15 и 16 март 2018 г., като са поканени управители, ръководители и представители на общинските предприятия и търговски дружества, както и заместник-кметове и кметове на общини и общински съветници, при професионален интерес. Заявяването за участие се извършва само онлайн най-късно до 8 март 2018 г. (четвъртък) на сайта на НСОРБ- Актив, където можете да научите повече за събитието.

Програмата включва разглеждане на актуални промени в нормативната уредба, засягащи стопанската дейност на общините. Предвидено е открито съвместно заседание на Постоянните комисии към НСОРБ по „Регионална политика и местно самоуправление“, „Общинска собственост и устройство на територията“, „Икономическо развитие и туризъм“

Теми за обсъждане са Законопроект за гробищата, гробищните паркове, погребенията, крематориумите и погребално-обредната дейност на територията на Република България;

Проект на нов закон за ВиК отрасъла (с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията). Очаква се участието на Емил Савов, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ, и Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ.

Ще се обсъжда и новият Закон за концесиите (в сила от 02.01.2018 г.,) с участието на Мариета Немска, директор дирекция „Икономическа и социална политика“, Министерски съвет

През втория ден е предвидено запознаване с добри практики от община Ловеч – представяне на обекти и услуги на общината, които се управляват и предоставят от общински търговски дружества и предприятия.

Събитието завършва с дискусионен форум.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be/