юни 19 2015

Община Ловеч допълнително финансира с 15 хил. лв 31 проекта на 24 читалища

Прочетено1536пъти

chitalishte1606121В обявената Конкурсна сесия за финансова подкрепа на дейността на народните читалища на територията на Община Ловеч през 2015 г., съгласно изискванията на раздел ІІ Финансиране на инициативи на Народните читалища от Правилник за функционирането на Общински проектен фонд участие взеха 25 читалища с 33 проектни фиша.

Броят на проектните предложения, разделени по дейности е:

 • Попълване на библиотечния фонд с нови книги – 7 проекта
 • Организиране на срещи, беседи, инициативи, свързани с библиотечната и информационна дейност – няма
 • Прекарване на интернет връзка за развитие на информационна дейност – 5 проекта
 • Закупуване на нова компютърна конфигурация за развитие на информационна дейност – 3 проекта
 • Подпомагане организирането на чествания, на годишнини, събори, спектакли и концерти – 5 проекта
 • Създаване и съхраняване на колекции с културни ценности – няма
 • Пътувания за участие в събори и фестивали – 5 проекта
 • Закупуване на носии, сценични костюми и реквизити – 5 проекта
 • Закупуване и ремонт на осветителна и озвучителна техника – 3 проекта.

 

Постъпилите предложения са на стойност 23 177.12 лв., а общата сума за разпределение по бюджета на Община Ловеч са 15 000 лв.

 

Комисия,в състав Доротея Цанкова – общински съветник, Фатме Юсеинова Моллова – общински съветник, Пенка Стаменова – представител на Обществения съвет по култура при

община Ловеч, Данча Пенчева – началник отдел Култура и туризъм, и Владимир Винев – главен експерт Културно наследство, назначена със Заповед № 796 /02.06.2015 г. на Кмета на Община Ловеч, разгледа и оцени проектните предложения на читалищата съгласно критериите за оценка по раздел ІІ на Правилник за функционирането на Общински проектен фонд, приет с Решение № 937/30.04.2015 г. на Общински съвет – Ловеч.

 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13. от Раздел ІІ: Финансиране на инициативи на Народните читалища на Правилник за функционирането на Общински проектен фонд, приет с РОС № 937/30.04.2015 г. публикуваме резултатите от конкурсната сесия, одобрени от Кмета на Общината.

 

Списък на народните читалища с разпределените средства за финансова подкрепа на дейността за 2015 г. както следва:

     І. Попълване на библиотечния фонд с нови книги

 1. НЧ „Христо Ботев-1930 г.“ с. Славяни – 500.00 лв.
 2. НЧ „Съзнание-1913 г. с. Владиня – 250.00 лв.
 3. НЧ „Напредък-1920 г.“ с. Баховица – 250.00 лв.
 4. НЧ „Просвета-1927 г.“ с. Чавдарци – 500.00 лв.
 5. НЧ „Хлевенец-1919 г.“ с. Хлевене – 250.00 лв.
 6. НЧ „Пробуда-1927 г“. с. Дренов – 250.00 лв.
 7. НЧ „Христо Ботев-1927 г.“ с. Горан – 210.00 лв.

   ІІ. Прекарване на интернет връзка за развитие на информационна дейност

1.НЧ „Просвета-1934 г.“ с. Скобелево – 220.00 лв.

 1. НЧ „Просвета-1927 г.“ с. Гостиня – 340,00 лв.
 2. НЧ „Христо Ботев-1928 г.“ с. Пресяка – 260,00 лв.
 3. НЧ „Пробуда-1909 г.“с. Брестово – 360,00 лв.
 4. НЧ „Зора-1930 г.“ кв. „Продимчец“ – 290,00 лв.

   ІІІ. Закупуване на нова компютърна конфигурация за развитие на информационна дейност

 1. НЧ „Полковник Стоян Едрев-1895 г.“ с. Радювене – 560.00 лв.
 2. НЧ „Пробуда-1926 г.“ с. Йоглав – 900.00 лв.
 3. НЧ „Просвета-1927 г.“ с. Гостиня – 500.00 лв.

   ІV. Подпомагане организирането на чествания на годишнини, събори, спектакли и концерти

 1. НЧ „Христо Ботев-1930 г.“ с. Славяни – 300.00 лв.
 2. НЧ „Напредък-1920 г.“ с. Баховица – 200,00 лв.
 3. НЧ „Зорница-2010“ гр. Ловеч         – 480,00 лв.
 4. НЧ „Зорница-2010“ гр. Ловеч         – 500,00 лв.
 1. Пътувания за участие в събори и фестивали
 1. НЧ „Просвета-1901 г.“ с. Слатина – 500.00 лв.
 2. НЧ „Васил Левски-1929 г.“ с. Умаревци – 350.00 лв.
 3. НЧ „Христо Ботев-1928 г.“ с. Пресяка – 260.00 лв.
 4. НЧ „Полковник Стоян Едрев-1895 г.“ с. Радювене – 350.00 лв.
 5. НЧ „Христо Ботев-1927 г.“ с. Горан – 320.00 лв.

VІ. Закупуване на носии, сценични костюми и реквизити

 1. НЧ „Светлина-1927 г.“ с. Лисец – 900.00 лв.
 2. НЧ „Просвета -1906 г.“ с. Дойренци – 800.00 лв.
 3. НЧ „Христо Ботев -1925 г.“ с. Лешница – 900.00 лв.
 4. НЧ „Събуждане-1927 г.“ с. Малиново – 1000.00 лв.
 5. НЧ „Съзнание-1929 г.“ с. Смочан – 1000.00 лв.
 6. НЧ „Светлина-1919 г.“ с. Абланица – 500,00 лв.

     VІІ. Закупуване и ремонт на осветителна и озвучителна техника

 1. НЧ „Паисий-1896 г.“ с. Александрово – 1000.00 лв.

 

На основание чл.21, т.3 и чл.26а, ал.3 от Закона за народните читалища, средствата за одобрените проекти ще се предоставят на читалищата с договори за допълнително финансиране.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0/

%d блогъра харесват това: