Община Ловеч да се включи като учредител в Сдружението с нестопанска цел БАЗА (Българска асоциация на зоопарковете и аквариумите)

Прочетено1205пъти

obs310513133-ото заседание на общинския съвет ще се проведе на 12 септември, 17 са точките в проектодневния му ред. Сред по-важните от тях са предложенията на кмета за изменение и допълнение на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Ловеч и за трите оттеглени от предишното заседание статути за ежегодна персонална награда – „Спортист на годината“ (нов, за най-добър спортист), „Ловешки меч“ (в областта на културата, нов) и барелеф „Св. Св. Кирил и Методий“ (промени в сега действащия за изявени дейци в областта на образованието, науката и дарителството в хуманитарната сфера).

Наредбата и трите статута са одобрени с някои изменения от разгледалите ли ги постоянни комисии. По предложение на д-р Георги Митев комисията по здравеопазване и социални дейности прие церемонията по награждаването на спортиста на годината да се провежда до 20 декември, а не през януари на следващата година, каквото е основното предложение.

Общинският съвет ще гласува на заседанието си още също оттегления от предишната сесия Правилник за условията, реда и критериите за финансово подпомогане дейността на спортните клубове в община Ловеч. Предложението за него също е одобрено от разгледалите го постоянни комисии, пак по предложение на д-р Георги Митев в комисията по здравеопазване и социални дейности бе прието сумата, заделена от бюджета за спорт, да бъде увеличена.

На заседанието на общинския съвет ще бъдат обсъдени предложенията на кмета за актуализация в разпределението на капиталовите разходи с източник целева субсидия и собствени бюджетни средства и за промяна в числеността на бюджетна дейност „Комунални дейности“, звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“, и двете одобрени от постоянните комисии.

За ново обсъждане влиза върнатото от областния управител решение от сесията през юли, касаещо допускане кметът да договаря възнаграждение за правна защита срещу определената от управляващия орган на ОПРР корекция на верифицираните разходи по проекта „Подобряване на физическата и жизнена среда в община Ловеч“.

Общинският съвет на заседанието си ще излъчи и нов член в Съвета на управление на общинския фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол на мястото на Юнал Мъстънов, както и свои представители в общото събрание на РСО „Централна Стара планина” и Националното сдружение на общините в Република България, които да заменят Корнелия Маринова. Разгледалите предложенията постоянни комисии предоставиха възможността за избор на сесията.

Тогава ще бъде обсъдено и участието на община Ловеч в Българската асоциация на зоопарковете и аквариумите, предложението за това бе одобрено от постоянните комисии, които посочиха за представител на общината в учредителното събрание директора на зоопарка д-р Феодор Вацов.

Ще бъдат определени и купувачите на общински нежилищни имоти след проведени публични търгове с явно наддаване.

Точка от проектодневния ред е и питане на общинския съветник Николай Недялков за задълженията на община Ловеч към „ВиК“ АД – Ловеч, за консумирана вода от наемателите на общински жилища.

33-ото заседание на общинския съвет председателят Тихол Тихолов свиква в 13 ч. идния четвъртък.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/

1 коментар

  1. Тази вечер в Ловеч имаше заря по случай рождението на Тодор Живков. Специално издание за празнуващите по градове и села.

%d блогъра харесват това: