Общината: ВАС остави без разглеждане касационната жалба на Стефан Тихолов

Прочетено1705пъти

Очаквайте по-късно и коментар по така представеното официално съобщение, направено от пресцентъра на Община Ловеч

Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в закрито заседание в свое определение остави без разглеждане касационната жалба, подадена от адвокат Стефан Тихолов против решение № от 16.05.2018г., постановено по адм.д. № 1/2018г. на Административен съд – Ловеч.

По-рано Административен съд – Ловеч, отмени решение на Общински съвет Ловеч, с което броят на заместник-кметовете в Община Ловеч е намален от трима на двама. С Решение № 75 от 16.05.2018 г., постановено по административно дело № 1/2018 г. по описа на съда, състав на Административен съд – Ловеч е отменил Решение № 593/30.11.2017 г. на Общински съвет Ловеч, с което е изменено Решение № 421/23.05.2017 г. на последния и броят на заместник-кметовете в Община Ловеч е намален от трима на двама.

Става дума за известното решение на Общински съвет – Ловеч, което бе пряко насочено срещу един от зам.-кметове, който прибързано беше „уволнен“.

Винаги съм казвало, че това решение на Общинския съвет е незаконно и това се доказа в съда, коментира днес кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

(Виж определението на ВАС отделно)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 9200
София, 05.07.2018

Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ КУЦАРОВА
ЧЛЕНОВЕ: МИРА РАЙЧЕВА
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

 

при секретар и с участието
на прокурора изслуша докладваното
от председателя ТАНЯ КУЦАРОВА
по адм. дело № 7662/2018

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и е образувано по касационната жалба, подадена от адв. Стефан Тихолов , процесуален представител на Общински съвет – Ловеч, против решение № от 16.05.2018г., постановено по адм.д. № 1/2018г. на Административен съд – Ловеч.
По образувано дело е постъпила молба № 1675/29.05.2018г., подадена лично от председателя на Общински съвет – Ловеч за оттегляне на подадената касационна жалба. Изложени са подробни съображения, обосноваващи оттеглянето на касационната жалба.
С оглед направеното оттегляне на касационната жалба, Върховният административен съд, на осн. чл. 215, т.5, вр. чл. 214, ал.1 АПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от адв. Стефан Тихолов , процесуален представител на Общински съвет – Ловеч против решение № от 16.05.2018г., постановено по адм.д. № 1/2018г. на Административен съд – Ловеч.
Прекратява производството по адм.д.№ 7662 по описа за 2018г. по описа на Върховен административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните пред петчленен състав на Върховен административен съд.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba/

%d блогъра харесват това: