мар. 14 2014

Обществена поръчка за ремонт на пътища в общината на прогнозна стойност половин милион обяви Община Ловеч

Прочетено1326пъти

remontput1403141Павлин Иванов

На 10 март Община Ловеч публикува обявление за обществена поръчка за ремонт на общински пътища. Прогнозната стойност е около 500 000 лева без ДДС. Обществената поръчката е разделена на две обособени позиции, а срокът за получаване на оферти или заявления за участие  е 22.04.2014 г., 17:00 часа. На следващият ден, 23 април в 10.00 часа ще бъдат отворени офертите, като на отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Община Ловеч е избрала вид процедура – отрита, а офертите ще бъдат оценявани по критерии за най-ниска цена.

Обособена позиция № 1 включва почистване на канавки, банкети и регула; изкърпване единични дупки в настилката; нивелетно изравняване чрез фрезоване и запълване за достигане на проектни дебелини и наклони; полагане плътен асфалтобетон. Ще бъде направен основен ремонт на път LOV 2075 през с. Българене от км. 3+200 до км. 5 +100 с дължина 1 900 м.; – Основен ремонт път LOV 1064 през с. Чавдарци от км. 5+096 до км. 6 +013 с дължина 917 м.; – Основен ремонт път LOV 1064 през с. Александрово от км. 0+000 до км.0+413 с дължина 413 м.; – Основен ремонт LOV 1052 през с. Баховица от км. 8+735 до км. 9+204 с дължина 469 м.; – Основен ремонт LOV 1062 през с. Слатина от км.10+306 до км.10+366 от км. 10+426 до км. 11+026 и от км. 11+150 до км.12+064 с дължина 1574 м.

Прогнозна стойност, без ДДС е 444247 лева

 

 Обособена позиция № 2 се отнася за основен ремонт на мост на ул.“Тодор Каблешков“ и ул.“Албания“, с. Лисец, община Ловеч. Дейностите включват почистване на речно корито до възстановяване на максималната му пропускателна способност, както в зоната на мостовото съоръжение, така и в участък от мин. 30 m преди и след него. Възстановяване на разрушена каменна зидария; почистване фуги каменна зидария; възстановяване свързващо вещество чрез инжектиране на разтвор на основата на епоксидна смола. Изпълнение на новата стоманобетонна плоча; полагане на хидроизолационен материал; Нивелетно изравняване чрез фрезоване и запълване за достигане на проектни дебелини и наклони; Изпълнение на отводняване чрез италиански улеи;

Прогнозна стойност, без ДДС е 55772 лева.

 

 

Забележка:

Публикацията е информативна и няма характер на покана, обява или друг официален документ. Подробно с документите по обществената поръчка може да се запознаете на страницата на Община Ловеч или от сайта на Агенцията по обществени поръчки.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b8%d1%89/

%d блогъра харесват това: