Обучиха 30 медицински специалисти в Ловеч на своевременни и качествени здравни грижи за децата

Прочетено2516пъти

В Ловеч се проведе обучение на 30 медицински специалисти, работещи в здравните кабинети на детските градини, училищата, детските ясли и в социалните услуги на територията на общината.

Темата на обучението, което стана на 10 и 11 април, беше „Оказване на първа долекарска помощ при спешни състояния“, а лектори бяха д-р Красимир Кипров и д-р Алдин Начков.

Целта на обучението е опресняване знанията и уменията на медицинските специалисти, работещи към общинското здравеопазване и спазване изискванията на чл. 6 ал.1 от Наредба №3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

Според актуалните проучвания дори медицинските специалисти често се притесняват да предприемат действия при необходимост. Това се дължи на високото ниво на стрес при инцидент и липсата на увереност. Тези пречки могат да бъдат отстранени с увеличаване на практическите тренировки и обученията. Затова отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в Община Ловеч, съвместно с ОС на БЧК организираха този курс, на който се обърна особено внимание на спешните състояние в детската възраст.

В обучението се разискваха взаимоотношенията на професионалистите по здравни грижи в ежедневната им работа с децата и учениците. Обърна се внимание на поведението на пострадалите – деца и ученици, както и признаците и симптомите на техните наранявания и спешни състояния.

Внимание бе насочено е към значимостта на своевременното оказване  на първа помощ при всички спешни състояния, техниката на изкуственото дишане и на непрекия сърдечен масаж. Също и на оказване на първа долекарска помощ при нараняване, счупване, изгаряне, измръзване, кръвотечение и др. Обсъдиха се и проблемите на детското здравеопазване, свързани с критичното намаляване броя на педиатрите и на медицинските специалисти и нарастването на средната възраст на работещите в тази сфера.

Провеждането на обучението допринесе за по-добрата организация на дейността на здравните кабинети в детско и училищно здравеопазване, както и разшири знанията и опита на медицинските специалисти.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%85%d0%b0-30-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d0%b2/

1 коментар

  1. Nevi , ti si na parva liniya !