Обръщение до общинските съветници и жителите на община Ловеч

Прочетено3389пъти

Павлин Иванов

Уважаеми общински съветници,

Уважаеми жители на община Ловеч,

Воден от ангажимента да давам публичност на работата си като Изп. Директор на „ЕКО“ ЕАД през целия двугодишен период, аз и Съвета на директорите, сме се стремили към по-голяма ефективност на работата ни.

През този период, ние се стремихме да обективизираме поставените ни дейности по договор, с максимално точни параметри, които в предишни периоди не са били прецизирани и се е работило по окрупнени показатели, без конкретика.

За съжаление, се сблъскахме със стари стереотипи от страна на експертите на Община Ловеч, които ни вкараха в непрестанен конфликт с администрацията.

Анализирайки на недоволството на работата ни от граждани и организации, без да можем да удовлетворим техните справедливи искания, стигнахме до извода:

Трябва да отворим целия процес на планиране (план-сметка), договаряне (договор за поддръжка) и изпълнение от страна на „ЕКО“ (отчет за дейността за съответния период на изпълнение).

Продължавайки практика на публичност към дейността на „ЕКО“, на 9.11.2017 г. входирах в Община Ловеч и Общински съвет Ловеч писмо, с което предлагаме създаване на работна група между посочените институции и „ЕКО“ във връзка със сключване на новия договор за поддръжка на града и населените места от общината и предстоящото приемане на план-сметката за необходимите разходи за чистотата.

Ето и самия текст:

„Във връзка с предстоящото сключване на Договор за „Почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства, обособени детски площадки, паркове, гробищните паркове“ за 2018 г. между Община Ловеч и „ЕКО“ ЕАД, както и във връзка с предстоящото обсъждане и приемане от Общински съвет на План-сметката и Бюджет 2018,

Правя следното предложение:

Да бъде сформирана работна група, в която да вземат участие представители на Община Ловеч (Възложител), представители да двете постоянни комисии – Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти и Постоянна комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация, както и представители на „ЕКО“ ЕАД (Изпълнител)

 

Цел:

  1. Да бъдат обсъдени и заложени параметрите в договора, изпълняващи целите на Администрацията и Общински съвет, съгласно визията за управление на дейностите свързани с управлението на отпадъците, чистотата и поддръжка на зелената система на град Ловеч и населените места в общината.
  2. Да бъде дефинирана отговорността на Община Ловеч като Възложител, Общински съвет като определящ политиките и приемащ всички важни документи – План-сметка, ТБО, Бюджет и „ЕКО“ ЕАД като изпълнител и „ЕКО“ ЕАД като изпълнител.
  3. Да бъдат обсъдени и одобрени конкретните параметри на дейностите, заложени в договора, които да намерят място в План-сметката и Бюджет 2018
  4. Да бъде създадена нова основа за оперативна и стратегическа работа, включваща водещите комисии на Общински съвет Ловеч

 

С уважение,

Павлин Иванов

Изпълнителен директор „ЕКО“ ЕАД Ловеч“

 

Идеята е, съветниците, които реално представляват гражданите в Общински съвет и които ще гласуват средствата за чистота по план-сметката за разходите, да вникнат в конкретиката. Всеки от тях да види какво Община Ловеч предвижда като график за почистване, зимна поддръжка, косене, за своята улица, квартал, населено място. Това досега никога не се е случвало. Следствието е, че се приемат план-сметки за разходите за чистота „на сляпо“, вместо да бъдат инструмент за по-качествена и по-широка поддръжка на населените места.

Нуждата от тази стъпка идва от горчивия опит, който се състоеше в прехвърляне на вината за всяко събитие към „ЕКО“, без да се отчита отговорността на възложителя – Община Ловеч и тези, които създават и одобряват финансовите рамки – съветниците.

Т.е. искам, всеки гражданин предварително да знае, каква услуга ще получи срещу парите, за конкретна улица, градинка, обществена площ. И ако не е доволен от предложеното, да бъде намерено онова работещо решение, което ще удовлетвори в по-пълна степен жителите на града  общината.

Например, хората в „Продимчец“, „Вароша“, „Дръстене“, „Дикисана“ и др., едва ли знаят, че Община Ловеч предвижда да се чисти ЕДИНСТВЕНО главната им улица и то на 2 седмици веднъж. Подобно е положението за много от малките улици в града.

За да бъдат поне нормално поддържани терените, трябва да са заложени в одобрения график, за който, гражданите дори не знаят. Следствие на това, изразяват недоволството си единствено към „ЕКО“, което дружество, няма вина за заложените в договорите и приети от Общински съвет средства за дейности.

Точно поради тези причини, предложих предварително, да бъде сформирана работна група, за да е възможно всички заинтересовани страни да изразят своята позиция и да се вземат балансирани решения за по-добрата поддръжка на града и общината.

 

За съжаление, със свое писмо кмета г-жа Маринова, отказва сформирането на работна група. Като мотивите й накратко са свързани с това, че администрацията решава сама какви да са параметрите на договора и разходите за план-сметката.

 

От друга страна, Председателя на Общински съвет г-н Петър Цолов, както стана ясно днес на комисията по Бюджет, не е уведомил нито председателя й, нито съветниците, за официално изпратеното от мен писмо.

 

Именно поради отказа на кмета и на председателя на Общински съвет да се занимават с въпрос от огромна обществена значимост, какъвто е поддръжката на град Ловеч и населените места от общината, да обсъдят професионално конкретните намерения и проблеми, ще се опитаме преди заседанието на Общински съвет да предизвикаме работна среща по проблема.

Тази среща ще бъде отворена както за институциите, така и за кметове и кметски наместници, квартални съвети, граждани.

 

И въпреки, че има решение за смяна на Съвета на директорите, наше задължение и отговорност, като все още действащи служители на „ЕКО“ е да използваме натрупания опит за добро.

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8a%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d0%b6/

2 коментара

  1. Приветствам идеята, защото я намирам за полезна за хората и с това ще се постигне максимална прозрачност кой за какво отговаря. Ще си позволя обаче, да я допълня. Този способ, да се приложи и при сключване на договорите за почистване на селата, при които ЕКО не е страна. Дали ще бъде работна група или обсъждане, но е логично да има такова нещо, защото е редно хората да знаят предварително колко пъти е заложено да се чисти едно село. При недобро почистване, напрежението по селата се прехвърля срещу местния кмет и кметския съвет без те реално да могат да влияят на целия процес. Това важи с пълна сила за селата, които не разполагат с почистваща техника!

  2. Предложението е интересно също от гледна точка такава практика да се въведе за много повече активности на Община Ловеч,които засягат непосредствено гражданите и избирателиете.

%d блогъра харесват това: