Област Ловеч единствената в страната с доброволни формирования във всяка община и 130 регистрирани доброволци

Прочетено3058пъти

formirovania802131Област Ловеч е единствената в страната, в която във всичките 8 общини са създадени доброволни формирования, като броят на доброволците надхвърля указаните изисквания. Към момента са регистрирани 8 доброволни формирования със 130 доброволци за защита при бедствия, като съставна част на Единната спасителна система. С тези показатели областта е изпълнила решение на МС за окомплектоване на общините с доброволци. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация.

Информацията за структурата, състава и задачите на доброволните формирования от общините е предоставена в Областна администрация и е въведена като допълнително приложение в Областния план за защита при бедствия. Тези данни бяха оповестени на проведена на 7 февруари Кръгла маса в София на тема „Стратегия за доброволците за защита при пожари и бедствия. Предизвикателства и перспективи” с участието на широк кръг от представители на законодателната власт, централните и териториални органи на управление на изпълнителната власт, представители на неправителствени организации с цел доразвиването и създаването на по-добри перспективи и възможности за доброволческото движение в България. Форумът бе свикан по инициатива на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

В Областна администрация Ловеч се гледа на доброволните формирования като на нов тип организация. Доброволецът е човек с особена вътрешна нагласа, отдаден на каузата да бъде полезен на близките, на приятелите си, на съгражданите си в най-трудните моменти. Дейността му е изключително полезна, защото той познава своя район, квартал, махала, познава инфраструктурата, в повечето от случаите познава и хората, които живеят там и е най-близко до тях. Появява се първи в нужния момент. Не е необходимо да бъде убеждаван да изпълни човешкия си дълг, той знае защо е там. Знае, че утре ще срещне благодарния поглед на хората, на които е помогнал и това е мотивът му да стане част от доброволческото движение. Затова и тук, в област Ловеч, няма проблем с набирането на доброволци.

Това е първата стъпка. Особено важен е следващият етап: Първоначална и последваща подготовка на доброволците. Определени са задачите на доброволните формирования, съобразно спецификата на районите, в които те ще действат. Предстои органите на МВР, в частност тези на ГДПБЗН, да проведат задълбочена теоретична и  практическа подготовка. Да се осъществи контрол по цялостно преминаване на учебния материал, заложен в утвърдения от директора на ГДПБЗН учебен план. След обучението трябва да сме сигурни, че доброволците ще действат почти професионално в извънредни ситуации. И помощта, която ще окажат на пострадалите, ще бъде точно необходимата.

Необходима е консултантската помощ на ГДПБЗН и за окомплектоване на доброволните формирования с необходимата екипировка, като средствата за това са предоставени от държавата на общините като делегирана дейност. Очакваме да се конкретизира вида и количеството на необходимите предпазни средства и средствата за комуникация.

Предвижда се активното участие на доброволните формирования в провежданите от общините учения за усвояване на плановете за защита при бедствия. На следващия етап се очаква да се премине към самостоятелно функциониране на доброволните формирования, най-вече при действието им в трудно достъпни и отдалечени райони в техните зони на действия.

Успешното реализиране на етапите по изграждане на здрави доброволчески формирования зависи преди всичко от волята на общините и съм изключително благодарна на всички кметове за отговорното и сериозно отношение, което проявиха до момента, а съм сигурна, че ще проявяват и в бъдеще по отношение на доброволците, коментира Ваня Събчева и допълни: «Тяхната работа направи така че област Ловеч да е едниствената в страната, в която във всичките 8 общини са създадени доброволни формирования, като броят на доброволците надхвърля указаните изисквания».

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/

%d блогъра харесват това: