Областният управител ще съгласува окончателния ПУП на „Газопровод „Набуко”

Прочетено994пъти

nabuko1605131Вчера областен експертен съвет по устройство на територията, свикан със заповед на областния управител Ваня Събчева и воден от главния секретар на Областна администрация Константин Карловски разгледа окончателния подробен устройствен план – парцеларен план, на обект „Газопровод „Набуко”. Документът е съгласуван от МОСВ на 15 април, а до края на май трябва да бъде съгласуван и с местните администрации в общините, на чиято територия ще премине газопроводът. Компетентен да одобри окончателния подробен устройствен план на „Набуко” е МРРБ.

Газопроводът „Набуко” ще извършва пренос на газ от Турция до Австрия през България, Румъния и Унгария. Тръбата ще преминава през две общини от област Ловеч – Летница и Ловеч. Трасето е съобразено и са взети под внимание разположените в страната защитени зони, спазени са и всички нормативни изисквания по отношение на екологията, както и най-новата геоложка информация.

Трасето на газопровода в област Ловеч ще премине през землища на селата Александрово, Дренов, Слатина и Владиня.

Ширината на строителния коридор в земеделски земи ще бъде 36 м, а в горския фонд 24 м, става ясно от техническата записка на окончателния проект. Дълбочината на полагане на тръбите е 1 метър. В сервитутната зона на газопроводите и съоръженията за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ не се допуска строителство, складиране на отпадъци, изглаждане на спортни стрелбища и военни полигони за стрелба, палене на огън, засаждане на дървета, храсти и други трайни насаждения и растителни видове с развита коренова система. Има и други ограничения с цел безопасната експлоатация на съоръжението.

На днешното представяне присъстваха представители на двете общини, на Областно пътно управление, на дружеството ВиК – Ловеч и други заинтересовани институции.

По време на обсъждането възникнаха въпроси от членовете на областния експертен съвет, на които бе даден подробен отговор от представителите на възложителя – Набуко Газ Пайплайн България ЕООД. Областния експерт съвет ще предложи на Областен управител да съгласува така представения окончателен вариант на ПУП съгласно чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%ba/

%d блогъра харесват това: