«

»

май 16 2013

Разпечатай това Публикация

Областният управител ще съгласува окончателния ПУП на „Газопровод „Набуко”

Прочетено808пъти

nabuko1605131Вчера областен експертен съвет по устройство на територията, свикан със заповед на областния управител Ваня Събчева и воден от главния секретар на Областна администрация Константин Карловски разгледа окончателния подробен устройствен план – парцеларен план, на обект „Газопровод „Набуко”. Документът е съгласуван от МОСВ на 15 април, а до края на май трябва да бъде съгласуван и с местните администрации в общините, на чиято територия ще премине газопроводът. Компетентен да одобри окончателния подробен устройствен план на „Набуко” е МРРБ.

Газопроводът „Набуко” ще извършва пренос на газ от Турция до Австрия през България, Румъния и Унгария. Тръбата ще преминава през две общини от област Ловеч – Летница и Ловеч. Трасето е съобразено и са взети под внимание разположените в страната защитени зони, спазени са и всички нормативни изисквания по отношение на екологията, както и най-новата геоложка информация.

Трасето на газопровода в област Ловеч ще премине през землища на селата Александрово, Дренов, Слатина и Владиня.

Ширината на строителния коридор в земеделски земи ще бъде 36 м, а в горския фонд 24 м, става ясно от техническата записка на окончателния проект. Дълбочината на полагане на тръбите е 1 метър. В сервитутната зона на газопроводите и съоръженията за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ не се допуска строителство, складиране на отпадъци, изглаждане на спортни стрелбища и военни полигони за стрелба, палене на огън, засаждане на дървета, храсти и други трайни насаждения и растителни видове с развита коренова система. Има и други ограничения с цел безопасната експлоатация на съоръжението.

На днешното представяне присъстваха представители на двете общини, на Областно пътно управление, на дружеството ВиК – Ловеч и други заинтересовани институции.

По време на обсъждането възникнаха въпроси от членовете на областния експертен съвет, на които бе даден подробен отговор от представителите на възложителя – Набуко Газ Пайплайн България ЕООД. Областния експерт съвет ще предложи на Областен управител да съгласува така представения окончателен вариант на ПУП съгласно чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%ba/

%d блогъра харесват това: