Областният управител се включи в работата на комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Прочетено1057пъти

Областният управител на Ловеч Георги Терзийски участва преди дни в работата на Седмото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” /ОП НОИР/ 2014-2020 г. В дневния ред предвиден преглед на изпълнението на заложените мерки в Оперативен план за действие на управляващия орган на ОП НОИР за изпълнение на констатациите и препоръките от предварителен одитен доклад , както и информация за изпълнението на оперативната програма. По време на заседанието приет и Годишен план за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.

В него е заложено стартирането на 9 нови операции по трите основни приоритетни оси на програмата: приоритетна ос 1 – „Научни изследвания и технологично развитие” – с процедури ”Изграждане на регионални научни центрове” и „Уникални научни инфраструктури”, приоритетна ос 2 – „Образование и учене през целия живот” – с процедури „Да работим в България”, „Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България”, „Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение”, „Въвеждане на дуална система на обучение /ДОМИНО 2/, „Усъвършенстване на националната система за валидиране” и приоритетна ос 3 – „Образователна среда за активно социално приобщаване” с процедури „Повишаване на капацитета на педагогическите специалности за работа в мултикултурна среда” и „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование”.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be/

%d блогъра харесват това: