Областният управител покани политическите партии и коалиции на консултациите за състава на РИК – Ловеч

Прочетено1703пъти

oblast2205121Областният управител на Ловеч Ваня Събчева покани представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, на консултации за съставяне на Районната избирателна комисия в Ловеч във връзка с провеждането на изборите за народни представители на 12 май. Те ще се проведат на 20 март в кабинета на ОУ, съобщават от пресцентъра на губернатора.

С оглед спазване изискванията на чл. 27, ал. 2 от Изборния кодекс /ИК/ участниците в консултациите трябва да представят писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл.25, ал.1 и ал. 5 от ИК, както и други изискуеми по кодекса документи.

В случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица, те трябва да представят и официално пълномощно.

Участниците в консултациите трябва да представят още копие от диплома за завършено образование или в случай, че няма издадена такава – оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението, се казва в документацията, публикувана в раздел „Ибори 2013” на официалния сайт на Областна администрация.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87/

3 коментара

2 споменавания

  • Данчо Заверджиев on 19.03.2013 at 11:55

  ти да видиш …европейска работа да му се не види.. изключително прозрачна процедура, събират се едни хора в един кабинет, затварят се и се консултират по "нещо" предварително решено и което 'нещо' ще ни представят за многоооо законно..и после това "нещо' ще прави едни избори, които от сега се знае , че ще са законни и прозрачни…също като в европата

 1. На въпросните консултации при Областен управител ще бъде определен състава на РИК съгласно изискванията на :

  Чл. 28. (1) Общият брой на членовете на районната избирателна комисия се определя по реда на ал. 2 – 6.

  (2) Парламентарно представените партии и коалиции от партии предлагат членове на районната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, както следва:
  1. за изборни райони до 9 мандата – 11 членове;
  2. за изборни райони с 10 и повече мандата – 15 членове.

  (3) При назначаването на членовете по ал. 2 и на ръководството на комисията се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции от партии, като се използва методът на най-големия остатък.

  (4) Партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в районната избирателна комисия, извън броя на членовете по ал. 2.

  (5) В случай че общият брой на членовете на районната избирателна комисия, определен по реда на ал. 2, 3 и 4, е четно число, парламентарно представената партия или коалиция от партии с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на районната избирателна комисия. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите от партии с равни остатъци.

  (6) В случай че партията или коалицията от партии, която следва да посочи член при условията на ал. 5, формира мнозинство в районната избирателна комисия, това право се предоставя на партията или коалицията от партии със следващия най-голям неоползотворен остатък. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите от партии с равни остатъци.

 2. Нито чл.27 , нито пък чл. 28 от Изборния кодекс забранява на въпросните консултации за определяне състава на РИК да бъдат поканени от Областен управител и наблюдатели в лицето на медиите и представители на участниците в протестите проведени през февруари месец в Ловеч, които протести доведоха до провеждането на тези избори.

  Гражданите за европейско развитие на България нееднократно декларираха , че тези избори ще бъдат прозрачни и публични. Но още първото мероприятие организирано от Областен управител /консултациите/ ще се проведе строго в рамките на закона без да се използва възможността за публичност и прозрачност , която в случая закона не забранява.

  Наистина ли тези избори ще са прозрачни и публични след като започват без декларираните прозрачност и публичност ?

  Самото обявяване на консултациите от Областен управител , не означава прозрачност и публичност, а само реалното присъствие на наблюдатели на тези консултации е прозрачност и публичност, Уважаема госпожо Областен управител.

  • Данчо Заверджиев on 20.03.2013 at 08:01

  Не ми е известна законова пречка Областен управител да покани като наблюдатели медиите в тези консултации при условие , че всеки представител на партия участваща в консултациите заяви съгласие за присъствието на наблюдатели на консултациите.

  До сега няма въведена такава практика защото обстоятелствата по провеждането на изборите до сега не са го налагали.

  Но днес сме в ситуация на извънредни избори наложени от заявеното желание от гражданите за прозрачност , публичност и граждански контрол на управлението.

  Има ли нещо секретно при провеждането на консултациите което би довело до застрашаване на националната сигурност на държавата.

  НЕ!

  Кой закон забранява публичността на тези консултации ?

  Никой!

  Кой закон е обявил протокола от тези консултации за секретен или служебна тайна !

  Никой!

  Ами каква е тогава законовата пречка сега да бъде сега въведена публичност на тези консултации ?

  Никаква !

  Остава само волята и желанието на Областен управител за публичност и прозрачност при провеждането на консултациите в изпълнението на Изборния кодекс.

 3. Как ще пуснат някой външен? Нали може да им развали седянката и да се чуе как ще се подменя вот. Страх лозе пази. Затова и се опитват с подставени лица да размият протестите, не пускат външни хора на заседания, не им се дава думата. Ако случайно им се даде, то е проформа и без особени последствия.
  Те трябва да слушат, а не да си правят каквото и когато си искат. Затова сме на този хал. Не си търсим правата, а само мрънкаме под сурдинка – недай си Боже някой ни чуе какво казваме.
  Шепа хора на закрити врати ще казват къде и как да се гласува.

%d блогъра харесват това: