Областният управител отправи покана до парламентарно представените партии и коалиции за предложения по състава на РИК на Единадесети изборен район – Ловеч

Прочетено1064пъти

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за състава на районна избирателна комисия /РИК/ по чл. 60, ал.1 от Изборния кодекс/ИК/

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени с Указ № 59 от 24.01.2017 г. (ДВ, бр. 9/2017 г.) на Президента на Република България и с цел определяне състава на комисията по чл. 61 от ИК

КАНЯ упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени на 29.01.2017 г. от 11.00 часа в зала 101 на Областна администрация Ловеч за определяне състава на РИК на Единадесети изборен район – Ловеч.

При провеждане на консултациите е необходимо да представите:

1. писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от ИК;

2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение на предложените лица (в случай, че все още няма издадена диплома);

5. предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

ИРИНА МИТЕВА

Областен управител

на област Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0/

%d блогъра харесват това: