Областният управител Ирина Митева върна две решения на общинския съвет в Луковит

Прочетено1196пъти

oblast1005131Областният управител Ирина Митева върна две решения на общинския съвет в Луковит. И двете са приети на заседание на 21 декември миналата година.

В едното решение общинският съвет дава съгласие за облагородяване на терен на кръстовище от регулационния и кадастрален план на с. Карлуково и превръщането му в кът за отдих и почивка при съгласие от страна на заявителя да бъде сключен договор за наем със срок до 3 години, като теренът се ползва съгласно предназначението му. Това е незаконосъобразно, тъй като се дава съгласие за сключване на договор за наем, без провеждане на търг или конкурс, както предвижда Законът за общинската собственост в тези случаи.

Във второто решение общинският съвет дава предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване от пасище в друга селскостопанска територия на поземлен имот в местност „Бяло поле“. При приемане на решението са допуснати съществени нарушения на материалния закон и на административнопроцесуалните правила. В приетия акт липсват мотиви, тъй като не са изложени фактическите основания за приемането му, които са част от реквизитите, според Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Не е определен и срок на валидност на предварителното съгласие.

Заповедите на областния управител могат да се видят в раздел „Заповеди и решения” в сайта на Областна администрация.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d1%8a-2/

1 коментар

 1. Според юристите на Областен управител видите ли било незаконосъобразно се дава съгласие за сключване на договор за наем, без провеждане на търг или конкурс, както предвиждал Законът за общинската собственост??!

  Да ама Не!

  ЗОС е предвидил такава възможност – справка изречение второ на чл. 14 ал. 6 от закона. Нещо повече, при внимателен прочит на върнатото решение:
  1.Дава съгласие за облагородяване на теренът на кръстовище с ОК 268, 270 и 271 от регулационния и кадастрален план на с. Карлуково и превръщането му в кът за отдих и почивка.
  2.Дава съгласие, при съгласие от страна на заявителя, да бъда сключен договор за наем със срок до 3 години, като теренът се ползва съгласно предназначението му.
  3.Възлага на кмета на Община Луковит да проучи фактическото състояние на терена и съобрази с теренните дадености, налични улици, техническа инфраструктура и подходи към частни имоти, преди отдаването му под наем или сключване на споразумение за облагородяването му.

  Можем да направим заключение, че решението по своя характер е решение за управление на общински имот с което се дава предварително, повтарям предварително съгласие да се облагороди един общински имот, възлага на кмета на Община Луковит да проучи фактическото състояние на имота преди отдаването му под наем или сключване на споразумение за облагородяването му.

  До тук няма никакво нарушение нито на ЗОС нито който и да е закон и областен управител няма правно основание да връща точка 1 и 3 от решението, защото правното основание за приемането на двете точки от решението е чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация – приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете.

  По точка 2, ОбС дава съгласие, при съгласие ( дебело подчертавам) ПРИ СЪГЛАСИЕ от страна на заявителя, да бъда сключен договор за наем със срок до 3 години, като теренът се ползва съгласно предназначението му. Но никъде ОбС не задължава кмета договора под наем да е сключен без търг или конкурс. Единствено и само ако се сключи договор без търг и конкурс ще имаме нарушение на ЗОС, а въпросния договор областен управител може да оспори съгласно предоставените му правомощия от закона.

  По мое скромно мнение областен управител без фактическо правно основание е върнал точка 1 и 3 от цитираното по горе решение, защото те не нарушават ЗОС, а още по-малко чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, защото чрез тяхното действие не се отдава без търг и конкурс под наем общински имот, какъвто мотив за връщане на решението ОУ е посочил, а по отношение на точка 2 , областен управител би следвало упражни контрол на заповедта на кмета за сключване на наем на въпросния общински имот и при нарушение на ЗОС и да предприеме съответните законосъобразни действия, а не преди да е установено закононарушение да връща цяло едно решение тъй като никъде в решението пак повтарям ОбС не е изразил воля имота да се отдава под наем без търг и конкурс за което ОУ го връща.

  С две думи с въпросното решение са дава предварително съгласие за проучване на възможностите за облагородяване на общински имот без общината да харчи общински пари, но в никой случай не се дава право на кмета да сключва договор за наем на общински имот без търг и конкурс и областен управител, май не е разбрал това…..

%d блогъра харесват това: