юни 12 2015

Областният управител д-р Мадлена Бояджиева участва в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район съвместно с Регионалния координационен комитет към Съвета

Прочетено1323пъти

ouzasedanie1206152Областният управител на област Ловеч д-р Мадлена Бояджиева участва в проведеното на на 11 и 12 юни във Вършец заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район съвместно с Регионалния координационен комитет към Съвета. То бе открито и ръководено от Ивайло Петров – председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и областен управител на област Монтана. В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители и на Видин, Монтана, Враца, Плевен, заместник областни управители, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, на Агенция „Пътна инфраструктура”, „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, Фондация за реформа в местното самоуправление, както и представители на академичните среди.

След проведено гласуване за зам.-председател на Съвета за периода от 1 юли до 31 декември 2015 г. е избран Иво Цветков – кмет на община Бяла Слатина.

ouzasedanie1206151Представител на Агенция „Пътна инфраструктура” представи информация относно предвидените за рехабилитация през периода 2015-2017 г. пътища от републиканската пътна мрежа на територията на Северозападен район. На заседанието се представи, обсъди и одобри Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020 г.) за 2014 г. Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов информира членовете на Съвета за процеса на разработване на целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.

ouzasedanie1206153Експерт от „Национален център за териториално развитие” ЕАД представи резултатите от анализа на социално-икономическото развитие на Северозападна България. На заседанието беше представена и информация за одобрените изменения в Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и етапът на изпълнение на програмата на територията на района. Представени бяха добри иновативни практики на бизнеса в Северозападен район. Представител от „Електростарт” АД направи презентация на тема „Електростарт – устойчиво развитие, иновации и корпоративна политика за развитие на човешкия капитал”. Пред членовете на Съвета бяха представени фокусът на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, включително и регионалния фокус. Регионалният съвет за развитие подкрепи предложението на Областния управител на област Плевен да бъдат запазени 2-те позиции в Информационното звено – Плевен по Програмата interreg V – А Румъния – България за периода 2014-2020 г. На заседанието бяха представени и обсъдени предложения за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Пред членовете на Съвета беше представена Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП II България – Сърбия и актуална информация относно предстоящи покани за кандидатстване с проектни предложения. Представители от Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северозападен район към месец юни 2015 г.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b4-%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%8f%d0%b4-8/

%d блогъра харесват това: