Областният управител върна решение на Общински съвет Троян

Прочетено989пъти

Областният управител на област Ловеч Ваня Събчева върна със своя заповед решение на Общински съвет Троян, взето на редовна сесия на 27 септември. В него местният парламент в града е отменил свое решение от юни т. г. и на основание разпоредби от ЗМСМА и ЗОС е възложил на кмета да учреди на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – БЪЛГАРИЯ“ – АД безвъзмездно право на строеж върху имот общинска собственост за изместване на трафопост.

В предоставените материали е приложено предложението на кмета на община Троян относно преразглеждането на решение №158/28.06.2012 г. Заедно с това са изложени обстоятелствата, които налагат учредяването на правото на строеж да е безвъзмездно. Изложени са мотиви, че съгласно Договор от 15.05.2012 г. изместването на трафопост № 12 следва да стане за сметка на община Троян. Допълнително се посочва, че „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – БЪЛГАРИЯ“ – АД ще дари сума равна на правото на строеж  като подпомогне финансово подготовката на празника на гр. Троян.

Приетото решение е незаконосъобразно. Неправилно органът на местно самоуправление се е позовал на чл. 37, ал. 5 от ЗОС, като не е съобразил, че това е норма с общ характер. При регулиране на взаимоотношенията със специални субекти, какъвто е „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – БЪЛГАРИЯ“ – АД се прилагат разпоредбите на Закона за енергетиката. Там се предвижда, че за изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях върху имот – общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс. Законодателят е предвидил като единствено облекчение процедурата да се извършва без провеждането на търг или конкурс, но императивно е заложил изискването за възмездност. Това нормативно правило не е случайно, а е съобразено с принципите на защита на свободната конкуренция, пише в заповедта на губернатора, с която решението е върнато за ново обсъждане.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd/

%d блогъра харесват това: