Областният управител върна решение на общинския съвет в Луковит

Прочетено1488пъти

Областният управител Ирина Митева върна със своя заповед решение на общинския съвет в Луковит, прието при несъобразяване с материалните разпоредби на закона.

Общинският съвет дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно приложени скици към решението на имоти в землището на с. Бежаново, за срок до 25 години. С приетото решение определянето на наемател е предвидено да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Решението е прието на основание разпоредби на ЗМСМА, ЗОС и Наребата на местния парламент, относно разпореждане и управление на общинската собственост.

Незаконосъобразно, общинският съвет в Луковит приема решение, касаещо земеделска земя от общински поземлен фонд без посочване на нито една относима правна норма, от съдържащите се в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ и правилника за неговото прилагане. Именно те дават правомощие на местния парламент да се разпорежда със земеделските земи по определения единствено в тях начин.

Разпоредбите на ЗСПЗЗ и правилникът за неговото прилагане уреждат точния ред за управлението на този вид общинска собственост и се прилагат с по-висша юридическа сила по отношение на общите норми на ЗОС и ЗМСМА, които са посочени като правни основания при вземане на решението

Констатирано, е че съгласно приложимия чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и поред, определени от общинския съвет, а възоснова на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем обаче не може да бъде по-дълъг от 10 години, а не както е прието в решението, до 25 г.

Пълният текст на заповедта може да се види в сайта на Областна администрация, секция „Заповеди и решения”.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd-8/

%d блогъра харесват това: