Областният управител върна решение на Общински съвет Ловеч

Прочетено1840пъти

Областният управител Ирина Митева върна за ново разглеждане решение на Общински съвет Ловеч. То е прието на заседанието на 24 ноември т.г. и при последващия контрол се установи, че е нарушена разпоредба от Закона за общинската собственост. В случая разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Към протокола от приетото решение е приложено копие на Акт № 54629 за частна общинска собственост, в който е посочена дата на съставяне 29.08.2016 г. и данъчна оценка към момента на утвърждаване на акта – 1815,80 лв.

Предвид това, че към протокола не e приложено удостоверение за данъчна оценка следва да се приеме, че при приемане на решението общинските съветници е следвало да се съобразят с посочения размер. Следователно приетата пазарна цена в размер 1369,00 /хиляда триста шестдесет и девет/ лева без включен ДДС е по-ниска от данъчната оценка на имота –1815,80 лв., което нарушава Закона за общинска собственост.

Пълният текст на заповедта може да се види в секция „Заповеди и решения” в страницата на Областна администрация.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd-7/

1 коментар

  1. Най-после Митева да върне решение,взето по предложение на Кмет Маринова?!
    Интересно къде е дремал Председател Цолов /юрист- по образование и адвокат/,щом като, цитирам: „при последващия контрол се установи, че е нарушена разпоредба от Закона за общинската собственост. В случая разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.“ ?!

%d блогъра харесват това: