Областният управител върна за ново обсъждане решения на общинския съвет в Априлци

Прочетено976пъти

lovechoblast906151Областният управител Ирина Митева върна за ново обсъждане решения на общинския съвет в Априлци от 28 юли. Мотивите – не са съобразени приложимите процесуални  правила и материалноправни норми.

В протокола от заседанието е посочено, че с 5 гласа „за“, 0 „против“ и 4 „въздържали се“ Общински съвет Априлци не приема  Решение № 192 – „Приема Отчет на бюджета на Община Априлци за 2016 г. към 30.06.2016 г.“. За приемане на това решение ЗМСМА изисква мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, тоест в случая е необходимо да са гласували не по-малко от 6 общински съветници.

С 1 глас „за“, 2 „против“ и 6 „въздържали се“ Общински съвет Априлци „не взе“ решение № 198 за разсрочване на задължения към Община Априлци. За приемане на този текст също са гласували по-малко от необходимия брой общински съветници. От това, че няма достатъчно гласове в подкрепа на предложения проект, следва, че волята на общинския съвет е за отхвърляне на предложението. Според протокола от заседанието не е гласувано предложение за приемане на решението.

Изброените по-горе решения са приети в противоречие с административнопроцесуалните норми. Липсва воля на колективния орган, която да бъде изразена писмено в административен акт. За формиране на колективно волеизявление е необходимо съответно мнозинство. При приемането на тези две решения актовете са оформени писмено с текст, който не е приет с необходимото мнозинство според ЗМСМА, става ясно от заповедта на Областен управител, с която те се връщат за ново обсъждане.

Пълният текст на заповедта може да се види в сайта на Областен управител, секция „Заповеди и решения“.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b1-4/

%d блогъра харесват това: