Областният управител върна две решения на община Луковит

Прочетено1373пъти

oblast1005131Областният управител Ирина Митева върна със своя заповед от 16 ноември т.г. две решения на общинския съвет в Луковит.

С тях се дава съгласие да бъде учредено право на строеж за изграждането на селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция на две фирми – „Виктория” ЗЕМ ЕООД и „Агромус” ЕООД.

Приетите на заседание на 31 октомври решения не са съобразени с разпоредба от Закона за общинската собственост, която предвижда учредяването на право на строеж върху имот – частна общинска собственост да става след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

В случая се дава съгласие и се възлага на кмета на общината да учреди право на строеж на лица, които не са определени по този ред и не попадат сред изрично посочени лица, на които е допустимо да се учредява право на строеж без провеждане на търг или конкурс.

И с двете решения Общински съвет Луковит дава съгласие и възлага на кмета на общината да извърши разпоредителни сделки с имоти – частна общинска собственост, без да е определена цена и без да е съобразена данъчната оценка на правото на строеж, с което не е спазена разпоредба от Закона. Това са и мотивите на областния управител да върне решенията.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd-4/