Областният управител върна две решения на общинския съвет в Луковит

Прочетено987пъти

lovechoblast906151Областният управител върна за ново обсъждане две решения на общинския съвет в Луковит, приети на 30 май.

С Решение № 103 съветниците възлагат на кмета на общината да извърши необходимите действия по учредяване право на ползване на поземлен имот публична общинска собственост – физкултурен салон в бивш Дом за деца с физически увреждания, на плевенския боксов клуб „Мизия 80“ за срок от 10 години и за цена от 20.00 лв. на месец. При осъществения контрол за законосъобразност на приетото решение бе констатирано противоречие със законова норма. С решението се възлага учредяване право на ползване върху имот – публична общинска собственост, а право на ползване върху имоти – публична общинска собственост се учредява само в случаи, определени със закон.

С Решение № 104  се  възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по безвъзмездно учредяване право на ползване за срок от 5 години в поземлен имот частна общинска собственост – помещение с площ от 161 кв.м. на неправителствена организация „Бългериън еид мишън“, като поддържа имота в добро състояние за времето на неговото ползване. Решението е прието с 10 гласа „за“, „против“ – 4 и 2 гласа „въздържал се“. Съгласно Закона за общинската собственост безвъзмездно право на ползване без търг или конкурс се учредява след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. Поради това, за да бъде изразена правно-валидна воля на колективния орган на местно самоуправление са необходими не по-малко от 12 гласа „за“, а в случая са само 10.

Това са и мотивите на областния управител Ирина Митева да върне за ново обсъждане двете решения.

 

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd-3/

%d блогъра харесват това: