«

»

сеп. 07 2017

Разпечатай това Публикация

Областните управители да станат органи за управление на защитени зони от Натура 2000

Прочетено120пъти

Областните управители да станат органи за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 е записано в одобрения Териториален подход за управление на мрежата. Това стана ясно на работна среща в Министерството на околната среда и водите, в която участва и областният управител на Ловеч Георги Терзийски. На нея бе представен в детайли проект, изпълняван от министерството „Управленски подход за мрежата Натура 2000“.
Базовите принципи за Европейска хармонизация на управлението на Натура 2000 в България са разписани в документите на проекта – управлението на мрежата следва да допринесе за подобряване/поддържане на благоприятно природозащитно състояние на видовете и природните местообитания на национално/биогеографско ниво, ефективното управление на защитените зони следва да се основава на достоверни научни данни и анализи, и подкрепа от опит, базиран на успешни практики в Европейската мрежа. Предвижда се и полагането на повече усилия към онези видове и типове местообитания, за които страната има по-ключова роля и към тези, чието оцеляване е застрашено. В Натура 2000 всички икономически и социални дейности са възможни при спазване на изискванията на Европейските директиви, а собственикът/ползвателят е най-добрият стопанин на територията. Важен принцип за доброто управление е и отчитането на необходимостта от информираност и убеденост на цялото общество за ползите от Натура 2000 и осъзнаването, че това е основен фактор за постигане на съвместяване между природа и икономическо развитие.
На срещата бяха представени основните елементи на подхода, както и ролята и функциите на Областните управители във връзка с регионалното управление на Натура 2000. Целта на проекта е да бъде избран и съгласуван на национално ниво ефективен модел за управление на защитените зони в България.
Цялото финансиране и ресурсното обезпечаване на управленските дейности, както и финансирането на целия процес на плановете за управление е осигурено от ОП „Околна среда 2014-2020г.“
Натура 2000 е най-голямата мрежа от защитени територии в света, обхваща над 18 % от територията на ЕС и почти 6 % от морската му територия, като защитени места има във всичките 28 държави и цели да осигури дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0/

%d блогъра харесват това: