Областните управители да станат органи за управление на защитени зони от Натура 2000

Прочетено717пъти

Областните управители да станат органи за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 е записано в одобрения Териториален подход за управление на мрежата. Това стана ясно на работна среща в Министерството на околната среда и водите, в която участва и областният управител на Ловеч Георги Терзийски. На нея бе представен в детайли проект, изпълняван от министерството „Управленски подход за мрежата Натура 2000“.
Базовите принципи за Европейска хармонизация на управлението на Натура 2000 в България са разписани в документите на проекта – управлението на мрежата следва да допринесе за подобряване/поддържане на благоприятно природозащитно състояние на видовете и природните местообитания на национално/биогеографско ниво, ефективното управление на защитените зони следва да се основава на достоверни научни данни и анализи, и подкрепа от опит, базиран на успешни практики в Европейската мрежа. Предвижда се и полагането на повече усилия към онези видове и типове местообитания, за които страната има по-ключова роля и към тези, чието оцеляване е застрашено. В Натура 2000 всички икономически и социални дейности са възможни при спазване на изискванията на Европейските директиви, а собственикът/ползвателят е най-добрият стопанин на територията. Важен принцип за доброто управление е и отчитането на необходимостта от информираност и убеденост на цялото общество за ползите от Натура 2000 и осъзнаването, че това е основен фактор за постигане на съвместяване между природа и икономическо развитие.
На срещата бяха представени основните елементи на подхода, както и ролята и функциите на Областните управители във връзка с регионалното управление на Натура 2000. Целта на проекта е да бъде избран и съгласуван на национално ниво ефективен модел за управление на защитените зони в България.
Цялото финансиране и ресурсното обезпечаване на управленските дейности, както и финансирането на целия процес на плановете за управление е осигурено от ОП „Околна среда 2014-2020г.“
Натура 2000 е най-голямата мрежа от защитени територии в света, обхваща над 18 % от територията на ЕС и почти 6 % от морската му територия, като защитени места има във всичките 28 държави и цели да осигури дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0/

%d блогъра харесват това: