юли 04 2014

Областна дирекция „Земеделие“ си търси „Главен секретар“! Часът е 12 без 5!

Прочетено4246пъти

parichev2102141ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – .ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Главен секретар“ в Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

– образование – висше, образователна степен магистър

– минимален професионален опит – 6 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит I-ви младши ранг;

– професионална област-социални, стопански и правни науки-администрация и управление, технически науки-архитектура, строителство и геодезия;

– ръководен опит за управление на хора, ресурси, финанси, вземане на решения, работа в екип;

– знания в действащата нормативна уредба в Република България, както и тази свързана с дейността на Министерството на земеделието и храните, Закона за администрацията; Наредбата за административното обслужване /НАО/, Закон за държавния служител, Устройствен правилник на областните дирекции“Земеделие“ и други нормативни актове свързани с дейността на                  ОД„Земеделие“;

– компютърна грамотност: MS Office-MS Word, MS Excel;

– кандидатите да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Информация за длъжността: Ръководи, планира, контролира и координира дейността на Областна дирекция „Земеделие“ -Ловеч; следи за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на директора; отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на дирекцията; създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната дирекция и др.

3. Начин на провеждане на конкурса:

– Защита на концепция за стратегическо управление „Организация и контрол върхудейността на администрацията в Областна Дирекция „Земеделие“;

– Интервю.

4. Размерът на минималната заплата за заемане на длъжността „Главен секретар“ съгласноПриложение №1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за запалатите на служителите в държавната администрацияе от 600 лв. до 2100 лв.

5.Необходими документи за кандидатстване:

– заявление за участие в конкурса – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обн.ДВ, бр. 6/23.01.2004г., изм.ДВ, бр.42 от 5 юни 2009г./;

– декларация /съгласно чл. 17, ал.2 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

Образци от заявлението за участие в конкурса и от декларацията могат да се получат в областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, ет. 7, ст. №702, тел.068 603 962.

6.Срок за подаване на документите: 10 календарни дни от публикуване на обявлението. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

7.Място за подаване на документите: Областна дирекция „3емеделие“-Ловеч, гр Ловеч,              ул. „Търговска“ № 43, ет. 7, ст. №702, тел.068 603 962.

8.0бщодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: Информационното табло на Областнадирекция“3емеделие“-Ловеч, гр.Ловеч, ул.“Търговска“№43, ет.7 и официалния сайт на ОД“Земеделие“ – Ловеч – http://www.mzh.government.bg/ODZ-Lovech/

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d1%82%d1%8a/

Коментари

 1. kesten каза:

  Търси си ама друг път. Това е куха обява. Тази дирекция от времето на предния герберастки директор ПР.Георгиев работи на принципа – първо назначаваме човека и после му изфабрикуваме и конкурса . Г-жа Димитрова е назначена вече 1 година , сега ще се яви на конкурс и щЕ ГО СПЕЧЕЛИ!!

  Много моля не се хващайте на подобни ЛЪЖИ С ОПАШКИ. Ако трябва и да сме по-точни ТОВА ВЕЧЕ Е ПРАКТИКА В ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ .

  БЕСЕПАРИТЕ ОБВИНЯВАХА ГЕРБЕРАСТИТЕ , ЧЕ БИЛИ НЕГРАМОТНИЦИ , НО ТОВА НЕ ИМ ПРЕЧИ ДА НЕ ПРОМЕНЯТ ГЛУПОСТИТЕ ИМ И ПО ОщЕ ПО-НАГЪЛ НАЧИН ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ТЯХ –

  И ЕДНИТЕ И ДРУГИТЕ СА НАГГГГЛИИИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. vladilovech каза:

  Ами налага се да са неграмотни иначе арендаторите страдащи от комунистическо полудяване нямаше да могат да плячкосват пък ако не плячкосват няма да могат да оцеляват.

%d блогъра харесват това: