Областна администрация Ловеч и Сдружение „Закрила” – Ловеч канят на Областна конференция на тема ”Правото на избор – път към личното достойнство на хората с интелектуални затруднения!”

Прочетено990пъти

Областна администрация Ловеч и Сдружение „Закрила” – Ловеч, имат удоволствието да Ви поканят на Областна конференция на тема ”Правото на избор – път към личното достойнство на хората с интелектуални затруднения!”, която ще се проведе на 19 декември 2016 г. от 10:30 ч., в град Ловеч, Дом Преслав, зала 109. Конференцията ще протече под егидата на г-жа Ирина Митева – Областен управител на област Ловеч и в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП) и Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).

Сдружение „Закрила” – Ловеч е неправителствена, родителска организация, част от мрежата на БАЛИЗ, която от 20 години работи за създаване и прилагане на местни и национални политики за подобряване качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства и зачитане на техните основни човешки права. Ратифицирането от България през 2012 г. на един от най-важните документи в международен план – Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от Организацията на Обединените Нации, ни даде нови надежди за това, че заедно можем да създадем свят, в който нашите деца ще могат да бъдат истински пълноправни граждани и ще имат възможност свободно да правят своя избор като всички останали хора.

Конференцията е продължение на нашите усилия и усилията на нашите партнъори за съобразяване на националното ни законодателство в областта на запрещението със стандартните правила за равнопоставеност и равни шансове на хората с увреждания, заложени в Конвенцията на ООН. Новият проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, изготвен и със нашето участие, вече е приет от Министерски съвет и е внесен в Народното събрание, което ни вдъхва надежда, че това ще се случи и нашите деца в бъдеще ще имат право да упражняват гражданските си права.

По време на конференцията представители на БЦНП ще представят новия законопроект, а представители на Сдружение „Закрила” – добри практики при прилагането на модела за Подкрепено взимане на решение при хора с интелектуални затруднения, като една от мерките за защита в закона, апробиран в Ловеч в рамките на проект „Имаш право да решаваш!”, изпълняван от БАЛИЗ. В конференцията ще вземат участие младежи с интелектуални затруднения, при които този модел се прилага от три години. Те ще споделят своите мечти и предпочитания за своя живот.

Имайки предвид важността на реформата за осигуряване на равенство пред Закона на нашите пораснали деца чрез промяна на режимите за запрещение, считаме за изключително важно участието на представители на местната и съдебна власт, социални работници, хора с интелектуални затруднения и техните родители, както и представители на неправителствени организации, журналисти и заинтересовани граждани.

Разчитаме на вашето присъствие и се надяваме искрено на вашата гражданска и институционална подкрепа!

Предварителна програма на събитието можете да намерите приложена към поканата. Сдружение „Закрила” разполага с възможност да изплати пътните разходи на хората с интелектуални затруднения и членовете на техните семейства. По време на конференцията ще бъдат организирани интерактивни забавления за хората с интелектуални затруднения в съседна зала със съдействието на социални работници от Дневен център за деца и възрастни с увреждания. За допълнителна информация можете да се свържете с Теодора Костадинова, тел. 0885026536, социален работник в Сдружение”Закрила” или Христо Троански – младши експерт в Областна администрация Ловеч, тел. 0888446300.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b8-%d1%81%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6/