окт. 15 2012

Областен управител разкри пет работни места по две програми – „Подкрепа за заетост” и „Старт в кариерата”

Прочетено876пъти

Областният управител на Ловеч Ваня Събчева разкри пет работни место по две програми. Трима души трайно безработни са назначени по проект „Подкрепа за заетост”. Те ще упражняват трудова дейност за различен период от време. За 7 месеца  през зимния сезон в Дом „Преслав” ще работи оператор на парни и водогрейни котли.

Другите двама от наетите са за период от 12 месеца. Те ще подпомагат дейността на Областна администрация чрез функции в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”.

За период от 9 месеца Областен управител назначи и двама млади юристи по програмата „Старт на кариерата”. Те ще бъдат към дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. И за двамата това е първо работно място, където ще могат да приложат наученото.

Програма „Подкрепа за заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси” се изпълнява от Агенция по заетостта. Целта на схемата е насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на хора от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения ще се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа.

В схемата участват работодатели от реалния сектор, които разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на дейности в селското, горското и рибното стопанство, и работодатели – общини (директно или чрез общински предприятия), както и структури на държавната администрация, които заявяват работни места в осъществявани от тях дейности. За първи път по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се дава възможност на работодателите от реалния и публичния сектор да получат пълна субсидия за възнагражденията на всяко наето безработно лице. Периодът е от 6 до 12 месеца. За работодателите от реалния сектор тя е в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия, а за работодателите от публичния сектор – 380 лв. Освен заплатите и осигуровките, ще се стимулират наставниците. Те ще получават за период от шест месеца 50% от минималната работна заплата. Работодателите осигуряват по един наставник от своя персонал на всеки десет наети по схемата лица.

„Старт на кариерата” се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Програмата дава възможност на 850 висшисти на възраст до 29 години, в рамките на 9 месеца да придобият трудов стаж и опит по специалността, която са завършили, в министерства, ведомства, агенции и териториалните им поделения, както и в областни и общински администрации.

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd/

%d блогъра харесват това: