окт. 05 2012

Областен управител проведе поредната си съвместна среща с медии в Луковит

Прочетено1858пъти

Областният управител на Ловеч Ваня Събчева проведе на 4 октомври поредната си съвместна среща с медии в община Луковит. Темата – европейски проекти, усвояване на евросредства. Подобни срещи губернаторът проведе вече в общините Летница, Троян и Априлци, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Целта на срещата ни е ясна – от една страна във всеки момент да сме в час какво се случва, къде сме, защото това е динамична ситуация – едни проекти се печелят, други се приключват, по трети се работи, и от друга – да ви дадем възможност на вас – регионалните журналисти, да имате тази информация, да я следите, да наблюдавате процесите – ние сме заявили и вече доказали, надявам се, че прозрачността в работата ни е много важна, откри срещата Събчева. Тя подчерта, че на бюрото на кмета на Луковит Иван Грънчаров има над 15 проекта в различни етапи.

В момента се реализира може би най-дълго чаканият от хората проект – за подобряване на водния цикъл в града. Договорът за него бе подписан преди дни. Той се изпълнява по ОП „Околна среда” и общата му стойност е малко над 34 млн. лв, като най-голям процент от нея е именно европейското финансиране, 6,6 млн. лв идват от националния бюджет, а собственото финансиране от общината е 1 021 097 лв. Този милион ми е голяма грижа, защото това са много пари за община като нашата, но проектът е важен за хората и ще се справим, категоричен бе Грънчаров. По мащабния проект ще бъде изградена канализационна мрежа за отпадъчни води, градска пречиствателна станция, ще се извърши реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по трасето на новоизградената канализационна мрежа на територията на гр. Луковит, ще се осигури третиране и пречистване на отпадъчните води, както и подобряване на качеството и надеждността на питейните води, което като цяло ще доведе до подобряване качеството на услугите за питейно-битово водоснабдяване за града, както и постигане високо ниво на опазване на околната среда в района на Луковит, в съответствие с националното и европейско законодателство в областта на водите, а така също ще има и значителен принос в опазването на биоразнообразието в резултат на преустановяване постъпването във водоприемника на замърсени фекални води, разясни в детайли кметът.

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъчните води в регион Луковит” е вторият по стойност проект – 16 449 000 лв. и се изпълнява в партньорство с още 4 общини – Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица.  Държавата влага в него над 2 млн. лв, а общинското съфинансиране е в размер на 822 000 лв. И той има за цел опазване на околната среда чрез разделно събиране на отпадъци и рециклирането им. Ще се реализира на два етапа, като първият предвижда изграждане на Регионален център за управление на отпадъци, а вторият – изграждане на клетки 2, 3 и 4 на регионалното депо за неопасни отпадъци, обясни Грънчаров.

Пет проекта по Програмата за развитие на селските райони се реализират в момента и един чака одобрение в близките дни. Три от тях са за „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води” в селата  Тодоричене” – на обща стойност 1 667 476 лв., Торос – за 2 994 222 лв., Петревене и Румянцево за 3 982 770 лв. и четвъртия е „Реконструкция на   водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен” на стойност 1 668 394 лв.

Специално внимание обърна кметът на проект „Дом и подкрепа за всяко дете“, чиято цел е осигуряване на социално включване  и подобряване ефективността на системата за грижи за децата и младежите с увреждания, напускащи Домовете за медико-социални грижи, Домовете за деца с умствена изостаналост и физически увреждания, както и подкрепа за децата и младежите с увреждания и техните семейства от общността. По него ще бъдат построени и оборудвани 2 нови сгради – Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с увреждания от 3 до 18 години и ще ремонтиран и оборудван етаж от общинска сграда, който ще бъде Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания. Ще бъдат настанени общо 24 деца и ще бъдат осигурени още 4 места за кризисно настаняване при нужда, а в ЦСРИ ще се обслужват около 30 деца и младежи от общината. Обща стойност на проектното предложение 1 717 000 лв. Поели сме ангажимент пред държавата този проект да го приключим приоритетно, защото деинституционализацията на домовете е приоритет и за държавата. Искаме всяко дете да получи най-доброто в среда близка до семейната, изрази позицията си Иван Грънчаров.

Община Луковит работи и по други проекти със социална насоченост. По „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” срокът вече е удължаван два пъти, а стартирането на услугата за потребителите и асистентите се осъществи на два етапа – от  10.01.2011 г. – 1200 часа месечно или 9 потребителя и 9 асистента, от 10.03.2011 г.- 1440 часа месечно или 12 потребителя и 12 асистента, поясни Цветинка Хаджиева, зам.-кмет на Луковит, участвала в срещата. Общината разкрива и работни места по програма „Развитие” – работник поддръжка пътища – общо 37 човека, заетост 1 година до 02.07.2013 г., градинар – общо 30 човека, заетост 9 месеца, до 01.04.2013 г., техник еколог – общо 18 човека, заетост за 1 година до 14.08.2013 г., извършват се и обучения – в момента 34 лица, включени в курс, осигурени работни места за 30 човека.

По проект „Подкрепа за заетост“ вече са назначени на работа 58 човека от 29.09.2012 г. за срок от 1 година, със заплата 380 лв., по националната ”От социални помощи към осигуряване на заетост“ 2012 г. – 57 лица. Двама души са ангажирани и по програма „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания“, поясни още Хаджиева.

Община Луковит работи още по проект „Подобряване ефективността на общинските администрации в общините Червен бряг, Луковит и Ябланица, чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури” с бенефициент община Червен бряг на стойност 191 283 лв. Основна цел е оптимизиране на структурата на общинската администрация и избягване на дублиращи се функции.

По фонд „Козлодуй” ще се санират детските градини „Звънче”, „Червената шапчица” и „Слънце” в общинския център за 230 771 евро. Мерки за енергийна ефективност ще бъдат приложени и по Национален доверителен Екофонд в детска ясла „Щастливо детство”, НУ „Инж. Вълков” и в сградата на общинска администрация, но проектът е в процес на разработка.

Работи се и по кампанията „За чиста околна среда – 2012″ с мотото: „Обичам природата и аз участвам“. Общински терен ще се превърне в обособени зелени площи за обществено ползване в градинка. 

„Магията на долината на Панега“ – Маркетинг на туристическа дестинация Луковит-Ябланица-Червен бряг“ е проект, който чака оценка по ОПРР, чака се и одобрението на проект „По-добрата грижа” към Агенцията за социално подпомагане. По него идеята е към съществуващия Домашен социален патронаж да  се създаде Звено за услуги в домашна среда, което ще предоставя  по иновативен начин три типа почасови услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа  и за помощ при комунално-битови дейности на 80 човека  с увреждания и/или самотно живеещи възрастни и/или деца с увреждания. За персонал  ще бъдат наети, след подбор и обучение, 40 безработни.

11 детски площадки в общината, реконструкция на градския площад и подмяна на уличното осветление с енергийно ефективно ще се извърши, ако бъде одобрен проектът по ПРСР „Облагородяване и развитие на населените места на обща стойност близо 2 млн. лв.

Много важното нещо, което искам да отбележа, е че във всяка министерство срещаме пълната подкрепа и разбиране, неоценима помощ и съдействие. Работи се по нов начин в министерствата, има служител, който отговаря за нашия проект и ние сме в непрекъсната връзка с него, дори те ни търсят, за да ни акцентират вниманието върху едно или друго, подчерта кметът Иван Грънчаров на няколко пъти по време на срещата.

Успоредно с изпълнението ние във всеки реализиран проект трябва да се доказваме с правилното разходване на средствата, за да нямаме санкции. Така че очаквам община Луковит да продължи да работи здраво, да реализира намеренията си и накрая да получи всички вложени средства, да няма такива, който няма да бъдат възстановени по една или друга причина, каза в заключение на срещата областният управител.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82/

Коментари

  1. korne каза:

    По тъпо и сбъркано пиар съобщение не съм чела.

  2. heros каза:

    Невероятна е PR-ката на Областна управа Ловеч…

  3. Естествен и успешен ход !!! УСПЕШНО УСВОЯВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ !!!! ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ НА УСПЕШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО !!!

  4. fee-faw-fum каза:

    Лошо, когато човек прекали със стимулантите. Независимо дали читател или писател…

%d блогъра харесват това: