Областен информационен център – Ловеч приключи успешно информационния цикъл „В средата на програмния период“

Прочетено688пъти

Областен информационен център – Ловеч приключи успешно информационния цикъл „В средата на програмния период“.  В периода 14 -28 юни 2017г. екипът на ОИЦ – Ловеч проведе осем поредни срещи в общините от област Ловеч. Експертите от ОИЦ – Ловеч насочиха вниманието на присъстващите към всички възможности за кандидатстване с проекти по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, които съгласно индикативните си работни програми за 2017 година плануват да отворят над 53 процедури и мерки за кандидатстване с проектни предложения.

Екипът ни представи и информация за напредъка по изпълнението на всички оперативни програми в средата на програмния период и акцентира върху факта, че към средата на месец юни договорените средства по десетте програми (без ПРСР) на национално ниво са над 42 % от общия бюджет за периода 2014-2020 г. Отчетени бяха броя отворени процедури по програмите и броя на сключените договори на областно ниво. Екипът на Областния център представи и всички възможности за подаване на проектни предложения по десетте оперативни програми, в това число по Оперативна програма „Храни“, Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ и Програмата за морско дело и рибарство.

Специален акцент бе поставен върху възможностите за използване на финансови инструменти, които ще бъдат все по-често срещана възможност за финансиране на проектни идеи на различни бенефициенти, като бе представена актуална информация за фондовете, създадени с ресурс от Оперативните програми и различните процедури, които ще се финансират чрез тях. В различните общини интерес предизвикваха различни теми.

В Ловеч най-сериозен интерес сред присъстващите предизвикаха предстоящите процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“, посветени на социалните услуги в общността и процеса на деинституционализация, както и последващата грижа за самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания, които сега са обект на грижа по проектите, реализирани по процедура „Независим живот“, финансирани със средства по ОПРЧР. В седемте общини, представляващи селски райони интерес очаквано проявиха присъстващите към подмерки от Програмата за развитие на селските райони.

Представители на образователен сектор поставиха важни за тях въпроси, като предстои ли да се проведат обучения на педагогически кадри за работа с деца със СОП, дали може да се обучават преподаватели само за работа по проекти с европейско финансиране, както и за конкретни процедури и мерки, по които могат да кандидатстват самостоятелно.

В последвалите дискусии се водиха оживени разговори и бяха обсъдени други проблеми на местните общности, а екипът ни предостави и допълнителна информация по поставените въпроси.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5-7/

%d блогъра харесват това: