Няма опасни язовири на територията на Община Ловеч

Прочетено754пъти

Към настоящия момент няма язовири с опасност от преливане или да застрашават населени места и инфраструктура на територията на Община Ловеч. Това съобщи на пресконференция на 13 март кметът Корнелия Маринова. Водният отток от язовирите е в рамките на нормалното, нивата им се регулират там, където е необходимо.

В Община Ловеч се намират 34 функциониращи язовира – публична общинска собственост. От тях 10 са отдадени на концесия и три са под наем.

За тези 13 язовира отговорни за поддръжката и експлоатационната им годност (включително наблюдение и регулиране на водното ниво) са съответните концесионери или наематели. За останалите 21 броя грижата е на общината.

След обилното снеготопене и дъждове от последните дни не са докладвани проблеми с язовирите на територията на община Ловеч. На кметовете на населените места е вменено задължение да извършват постоянно наблюдение на нивата им и при опасност от бедствия или аварии да сигнализират незабавно.

По-рано имаше два обекта в предаварийно състояние – язовир „Полето“ в село Мариново и язовира в село Прелом. Предписанията на

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и на областния управител са изпълнени.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/