НСИ: Приходите от нощувки през януари 2019 г. в хотелите и къщите за гости в област Ловеч са 558 356 лв. Отбелязва се спад.

Прочетено199пъти

През януари 2019 г. в област Ловеч са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла, от които 36 с една и две звезди, 19 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Това съобщават от ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – СЕВЕРОЗАПАД,  ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ЛОВЕЧ.

Броят на стаите в тях е 1 592, а на леглата 3 268. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) намалява с 10, и броят на леглата в тях намалява с 7.1%. Спрямо януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 14.5%, а леглата в тях намаляват – с 14.1%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 14 667 като 13 266 (90.4%) от тях са от български граждани, а 1 401 (9.6%) – от чужденци. Спрямо декември 2018 г. нощувките намаляват с 22.3%. В сравнение със същия период на предходната година през януари 2019 г. реализираните нощувки намаляват с 11.5%.

Приходите от нощувки през януари 2019 г. са 558 356 лв., като от български граждани са 498 779 лв., а от чуждите – 59 577 лева. Спрямо предходния месец общите приходи от нощувки намаляват – с 25.0%, приходите от нощувки на българи намаляват – с 30.0%, а тези от чужденци се увеличават – с 83.7%. Спрямо януари 2018 г., през януари 2019 г. общите приходи от нощувки намаляват – с 12.7%, като приходите от нощувки на български граждани намаляват – с 18.0%, а тези от чужденци се увеличават с 89.8%.

 

Методологични бележки

 От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.                        В наблюдението се включват категоризирани хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния период.

Повече информация и данни за местата за настаняване могат да бъдат намерени в рубрика Статистически данни или в информационна система Инфостат на интернет страницата на НСИ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%be%d1%89%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8-2019/

%d блогъра харесват това: