окт. 24 2013

Не стана ясно какво точно гласуваха съветниците по темата за смяна борда на ВиК Ловеч и упълномощиха или не представителя на общината за нещо?

Прочетено2269пъти

DSC_0466Павлин Иванов

Днес, една от най-важните точки, които местният парламент разглежда, беше поканата за извънредно общо събрание на ВиК Ловеч. В нея има между 3 и 5 точки, като първите две са за освобождаване на досегашният борд на директорите на ВиК и избора на нов. Номиниран за новият борд е  текстилният инженер и близък на червеният депутат Димитър Горов, доскорошният съветник от БСП Тихомир Матеев.

С гласовете на цялата на група на БСП, на съветниците от ДПС Ахмед Чаушев и Фатме Моллова и избрания по предложение на ДПС и с гласовете на социалистите за председател Тихол Тихолов, поканата за общо събрание събра 16 гласа ЗА, срещу 15 против и въздържал се на опозицията от ГЕРБ, ОДС, единият съветник на СДС и Отечество.

Иво Райнов още преди обсъждането на точката, заяви категоричната си позиция, че няма да участва в гласуване на това решение, тъй като поканата, която се подлага на гласуване е в грубо нарушение на правилника на Общински съвет и не е придружена с проект за решение. Той се аргументира точно с написаният и приет от всички съветници основен документ за тяхната работа, какъвто е правилника им.

Председател Тихолов изнесе негова трактовка по разглежданата процедура, като акцентира, че въпреки факта, че нито една комисия не е дала положително становище, на практика „няма внесено предложение от когото и да било, от правоимащите на това, но такава е практиката досега. (Бел.р. – утре очаквайте подробности).

Юристката на БСП Валерия Генове предложи проект за решение, в което представителя на община Ловеч по първите 3 точки да гласува „ЗА“, но не стана ясно дали нейното предложение беше гласувано или не.

Казусът какво точно гласуваха днес съветниците вероятно ще се реши в съдебната зала. А това, което е ясно, че почти никой не разбра какво гласува и защо.

Полемика по самото съдържание нямаше. Не стана ясно какви са мотивите за смяната на борда на ВиК, а и нямаше въпроси.

Не стана ясно с какво един текстилен инженер макар и близък на Димитър Горов е по-добър в управлението на едно дружество, каквото е ВиК от експерт с опит, какъвто е сегашният шеф Събевски.

Залисани в бутончетата, съветниците пропуснаха най-важното, но както самите те казват, такава е практиката!

Факт е, че не е ясно има ли не решение. Не стана ясно упълномощен ли е представителя на общината в общото събрание на ВиК за нещо или не.

Не стана ясно на какво основание се гледа тази покана, тя решение ли е и с колко гласа трябва да се приеме или не.

С две думи – поредният хаос, от който нищо не е ясно. Но такава е практиката!

Макар и краят на развръзката да е още много далеко и да не е ясно ще има ли смяна или не, ясно е, че битката ще е продължителна и тежка.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d1%81%d1%8a/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) общинският съвет приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи.
  При упражняване на тези правомощия общинският съвет действа по реда и при условията на Търговския закон (ТЗ). Съгласно Чл. 226. от ТЗ „Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.”
  За овластяване по чл. 226, от ТЗ, следва да са налице кумулативно следните предпоставки: упълномощаването за гласува по дневния ред на общото събрание и представителството в общото събрание на акционера за всяко едно заседание на общото събрание в което участва лицето което представлява общината.
  Упълномощаването по реда на чл.226 от ТЗ е във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА съгласно, който член решенията на ОбС се приемат с половината плюс един глас от общия брой на съветниците, а това са 17 гласа „ЗА”.
  Днес няма законосъобразно прието решение на ОбС със17 гласа „ЗА” каквато е императивната разпоредба на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, а има решение на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА / решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител/ .
  Основание за приемане на решение съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА не изпълнява целта на закона / чл.226 от ТЗ/ и е нищожно защото е прието със 16 гласа „ЗА”.

 2. debelaka каза:

  Едно музикално поздравче за всички нас. Или тях?
  http://vbox7.com/play:bbb52db5e1

 3. Данчо Заверджиев каза:

  Упражняване на правото по управление на общинска собственост са и решенията на Общински съвет, когато се упражняват правата на представителност /по ТЗ/ на Община Ловеч, като собственик акции в капитала на търговско дружество в което участва общината.

  Съгласно чл. 21. ал.1 т.8 от ЗМСМА Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства и тези.
  Решенията по тази точка се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Съдържащото се в акта на ОбС трябва да съответства т.е. да съвпада с целта предписана от правната норма послужила като основание за издаването на акта.

  Основание за приемане на решение съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА : Общински съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител НЕ се изпълнява целта на закона тъй като не съответства с упражняване на правото по управление на общинската собственост за което се изисква мнозинство най-малко от 17 гласа .

 4. Анонимен каза:

  Ами Павлинчо защо не кажеш в какви роднински връзки е сегашния директор на В и К АД Ловеч с депутата Николай Нанков??????????

 5. HOPE каза:

  Данчо по не ти бъди мъж и кажи какви са роднинските връзки между Нанков и Събевски!Или ще обслужва ме само едната страна и ще се правим на независима медия.

 6. Данчо Заверджиев каза:

  HOPE
  Данчо по не ти бъди мъж и кажи какви са роднинските връзки между Нанков и Събевски!Или ще обслужва ме само едната страна и ще се правим на независима медия.

  Уважаема HOPE,
  десетки пъти съм писал / по повод някои коментари тук/ и сега пак ще го напиша, че аз по принцип в този сайт НЕ коментирам написаното от хора, които не познавам или написаното от хора с екзотични ник-ове, но когато /аз/ преценя, че коментара се отнася до обществено значим въпрос по изключение си позволявам да коментирам написаното от хора, които не познавам / в случая написаното от Вас/.

  В този сайт не коментирам роднинските връзки между хора или роднинските връзки между лица заемащи публични длъжностни, освен ако нямам данни за нарушение на разпоредбите на ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

  Аз никога не съм си позволил и не съм коментирал в този сайт роднинските връзки на кмета на общината в неговата работа при изпълнение на неговите задължения дадени му от закона / HOPE, може да го питаш или ако той чете това, може да каже, дали това мое твърдение е истина или не/.
  Аз никога не съм си позволил и не съм коментирал в този сайт роднинските връзки , на който и де е било служител от общинската администрация / и ако се намери поне един служител, който да твърди обратното, може да го напише, за да му се извиня публично, че съм коментирам него, което не се отнася до преките му задължения като служител в общинската администрация/.
  Аз никога не съм си позволил и не съм коментирал в този сайт роднинските връзки на последните трима председатели на общински съвет / и всеки един от тях може да каже, дали това мое твърдение е истина или не/.
  Аз никога не съм си позволил и не съм коментирал в този сайт роднинските връзки на общинските съветници от последните два мандата / и всеки един от тях може да каже, дали това мое твърдение е истина или не/.

  Уважаема HOPE, аз коментирам само въпроси свързани с пряката работа на кмет, общинска администрация, председател на ОбС и общински съветници при изпълнение на задълженията им дадени от закона, защото клетвата /съгласно закона клетвата се полага преди встъпване в длъжност от избраните кметове и общински съветници и е задължително условие за упражняване на правата на кмет и общински съветник/ която е положил кмета след неговото избиране за кмет, а така също и клетвата, която общинските съветници полагат след тяхното избиране за такива ги задължава :

  ДА СПАЗВАТ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА И ВЪВ ВСИЧКИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ И ДА РАБОТЯТ ЗА ТЯХНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ.

  Ето защо аз имам ПРАВОТО, освен по Конституция и закон, а и от поетите задължения съгласно положената клетва на горе изброените лица, аз / както и всички граждани разбира се/ да се изказвам своето мнение по всички въпроси свързани с работата, им като кметове или общински съветници.
  В така наречения скандален случай по т.19 и приетото 512-то решение на общински съвет, аз съм изказал във всичките си коментари моето скромно мнение САМО за нарушения на закони, наредба, правилник и процедурите по приемането и разгласяване на решението и в нито един мой коментар няма изказано мнение за роднинските връзки на когото и да е било.

  Уважаема HOPE, по отношение на роднинските връзки, между когото и де е било си объркала адресанта и аз не съм човека, който може да ти отговори на въпроса, но при гласуването за приемането на това решение мое скромно мнение имаше нарушение на разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси от общински съветник, който е служител във въпросното акционерно и е свързано лице в икономическа зависимост от ръководството на дружеството съгласно § 1. от ДР на ЗПУКИ и следваше да подаде декларация съгласно изискванията на закона, а не да участва в разглеждането на точката и да гласува да се освободи настоящото ръководство и да гласува да се избере ново ръководство на дружеството, с което е свързано лице и в икономическа зависимост. Когато събера достатъчните доказателства за това нарушение ще пиша повече, сега имам само данни, тъй като присъствах на заседанието и съм видял кой как е гласувал на екрана в залата на ОбС.

  Приятен уикенд, уважаема HOPE!

 7. HOPE каза:

  Благодаря, за изчерпателния отговор г-н Заверджиев и съжалявам ,че съм отнел от ценното Ви време да преследвате нарушенията на законите от общинските съветници и кмета на града.Но понеже вашия приятел и другар Павлинчо мълчи като бит зад……к се обърнах към вас.Благодаря Ви още веднъж!!!!

 8. Данчо Заверджиев каза:

  Уважаема HOPE,
  аз не мисля ,че желанието да останеш роб, само защото тези преди теб са били е похвално, а също така когато овластените от нас самите управници, само за това, че имат власт нарушават закона и се облагодетелстват от това в техен интерес и за наша сметка, то аз също така мисля, че не е редно и трябва да се приема безусловно.
  Когато човек желае промяна той извършва някакви действия и полага усилия за това. А Бог е дал правото на свободна воля на хората, а дали ще го използваме е оставил да решим сами.

%d блогъра харесват това: